JAVNA RASPRAVA

 

JAVNI POZIV

ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASPRAVE

O NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU STOPA  POREZA NA IMOVINU ZA NEPOKRETNOSTI

NA TERITORIJI OPŠTINE LAJKOVAC

 

Javna rasprava će se održati dana 17. novembra 2017. godine u velikoj sali opštine Lajkovac , ul.Omladinski trg 1, sa početkom u 13 časova.

 

Pozivaju se rukovodioci Odeljenja i Službi, Šefovi Odseka u opštinskoj upravi, direktori Javnih preduzeća i ustanova, zainteresovana fizička i pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i svojim pismenim ili usmenim sugestijama i predlozima daju doprinos za utvrđivanje konačnog nacrta Odluke o utvrđivanju stopa  poreza na imovinu za nepokretnosti  na teritoriji opštine Lajkovac.

Shodno članu  7 st.2 Zakona  o finansiranju lokalne samouprave, Odluka o stopama poreza na imovinu donosi se nakon održane javne rasprave.

 

 

NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE

LJubica Novaković,dipl.pravnik s.r.

 

Related posts