JAVNI POZIV

Opština Lajkovac objavljuje javni

POZIV

za javnu proceduru izbora predstavnika građana (grupa građana, nevladinih organizacija, novinara, privrednika i udruženja privrednika, sindikata, sportskih organizacija, profesija i drugih zainteresovanih aktera) u Komisiju za izbor tela za praćenje Lokalnog Anti-korupcijskog Foruma (LAF) opštine Lajkovac.
Pozivamo sve gore pomenute da nam se pridruže u sredu, 15. novembra 2017. godine, u zgradi Opštine,u Velikoj sali, sa početkom u 15:00 časova i svojim učešćem doprinesu da Lajkovac dobije svoje antikorupcijsko telo.

Related posts