REGISTRACIJA STAMBENIH JEDINICA

U skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada objavljenom u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 104/2016, koji je stupio na snagu 31. decembra 2016. godine, Skupština ili savet zgrade formiran u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona, odnosno vlasnici posebnih delova zgrade u kojoj nije formirana skupština ili savet zgrade, dužni su da u roku od šest meseci od dana početka rada Registra izvrše registraciju stambene zajednice u skladu sa odredbama ovog zakona (član 138.). Za detaljnije informacije obratiti se Registratoru stambenih jedinica Mirjani Lončar na tel. 014/3431-137.

Related posts