VASKRŠNJA ČESTITKA OO DS LAJKOVAC

“HRISTOS VASKRSE
Vreme u kome živimo boluje od mnogih podela i deoba na svim nivoima. Deoba u društvu,u porodici pa i u samom čoveku.
Bog je preko čovekovog uma podario mnoga dobra planeti ali se čovekov um pogordio ,preuzneo u svojoj sujeti,pa je pored mnogih dobara proizveo i strašna zla čovečanstvu.
Čovek se otuđio od Boga,uspostavio kult sopstvene ličnosti,smatrajući da je sam sebi dovoljan,proglasio se gospodarom ,ohladnela vera,posunovratio se moral,zamrla je etika i hrišćanska ljubav umesto da bude gospodar dostignuća , čovek postao rob mrtvih mašina i stvari.
Izgubljena je vrlina,karakter i poštenje.Nema čovek vremena za sopstvenu dušu,koja je vrednija od vascelog sveta.Najčešće se govori o demokratiji,slobodi i ljudskim pravima,čega u stvari nema.Dve su naročito važne zapovesti kao kruna i vrhunac Božanske nauke ,koje regulišu čovekov odnos prema Bogu ,a zatim i prema ljudima, koje glase:
-Ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim i svom snagom svojom.
-Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe .
Naš bližnji je svaki čovek bez obzira na poreklo ,položaj,obrazovanje,jer
su svi ljudi Božija stvorenja i ako ne volimo ljude koje vidimo,kako možemo voleti Boga koga ne vidimo.
NARODI VESELITE SE ,,

OODS Lajkovac svim građanima želi SREĆNE VASKRŠNJE PRAZNIKE

Related posts