SEDAM MILIONA ZA VERSKE OBJEKTE

“Komisija za finansiranje i sufinansiranje projekata za izgradnju, održavanje i obnovu verskih objekata je iznela Opštinskom veću svoje predloge i oni su jednoglasno usvojeni. Prema ovim predlozima, crkvama u Lajkovcu i Stepanju je odobreno po 1.000.000 dinara, dok su crkva u Markovoj Crkvi i manastir Bogovađa dobili po 800.000 dinara. Značajno je naglasiti i da će od sredstava, koje je dobila crkva u Jabučju biti urađeno centralno grejanje koje nedostaje, dok će od novca koji je opredeljen za crkvu u Latkoviću (parohija Vračević) biti urađeni fasada i oluci i time će ova dva crkvena objekta biti u potpunosti završena”, rekao je Andrija Živković, predsednik Opštine Lajkovac, koji je po funkciji i predsednik Opštinskog veča, uz napomenu da je budžet za verske objekte povećan u odnosu na 2016. godinu i da sada iznosi 7.000.000 dinara.

Related posts