ZAJEDNO PROTIV TUBERKULOZE

Povodom 24. marta, Svetskog dana borbe protiv tuberkuloze, u organizaciji Crvenog krsta Lajkovac održano je predavanja za učenike od prvog do četvrtog razreda IO OŠ “Mile Dubljević” u Pepeljevcu.

U centru Lajkovca postavljen je štand na kome su aktivisti Crvenog krsta  delili promotivni materijal. Akcija je realizovana, uz podršku volontera, a u saradnji sa Patronažnom službom i Zdravstvenim medijatorom za Rome Doma zdravlja Lajkovac.

Svetski dan borbe protiv tuberkuloze (TB) ove godine obeležava se pod sloganom „Zajedno protiv tuberkuloze“. Posebna pažnja biće posvećena zajedničkim naporima da se „niko ne zapostavi” osvrćući se na problem stigmatizacije, diskriminacije i marginalizacije, kao i na prevazilaženje prepreka u dostupnosti kvalitetne dijagnostike i lečenja.

Republika Srbija beleži kontinuiran trend smanjenja stope prijavljivanja tuberkuloze, što Republiku Srbiju svrstava među zemlje sa niskim opterećenjem tuberkulozom u regionu Evrope. Međutim, nekoliko godina unazad uspešnost lečenja obolelih opada.

Prema podacima SZO tuberkuloza (TB) je jedan od prvih 10 uzroka smrti među zaraznim bolestima u svetu.

Tuberkuloza je bolest uzrokovana bakterijom (Micobacterium tuberculosis) koje najčešće utiču na pluća. Tuberkuloza je izlečiva. Prenosi se sa osobe na osobu kroz vazduh kada ljudi sa plućnim oblikom tuberkuloze kašlju, kijaju ili putem pljuvačke izbace TB klice u vazduh. Oko jedne trećine svetske populacije ima latentnu TB, što znači da su zaraženi TB bakterijom, ali nisu (još) obolele od bolesti i ne mogu preneti bolest. Ljudi inficirani TB bakterijom imaju 10% životni rizik od oboljevanja od tuberkuloze. Međutim, osobe sa lošim imunim sistemom, kao što su ljudi koji žive sa HIV-om, neuhranjeni, dijabetičari ili ljudi koji koriste duvan, imaju mnogo veći rizik da se razbole. Bolest napreduje najčešće među ljudima koji žive u siromaštvu i u marginalizovanim zajednicama i grupama kao što su: migranti, izbeglice, osobe koji rade i žive u sredinama koje sadrže faktore rizika, stare osobe, žene i deca i sl..

Kada osoba razvija aktivnu bolest TB, simptomi (kao što su kašalj, prisustvo krvi u ispljuvku, bol u grudima, povišena temperatura, noćno znojenje, gubitak težine) mogu biti blagi tokom nekoliko meseci. Ovo može dovesti do kašnjenja u postavljanju dijagnoze i lečenju, a tokom tog perioda se mogu preneti bakterije drugima. Čovek sa aktivnom TB može da inficira 10-15 drugih ljudi putem bliskog kontakta tokom perioda od godinu dana.

 

Related posts