ČESTITKA FORUMA ŽENA DS

“Medjunardni dan žena- Osmi mart posvećen ženama nastao je kao dan borbe za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca.

Forum žena DS Lajkovac ističe da su nezaposlenost, nasilje, siromaštvo, neadekvatna zdravstvena zaštita najveći problemi sa kojima se žene u Srbiji suočavaju ovih dana.Položaj žena marginalizovanih društvenih grupa kao što su romkinje, žene sa invaliditetom, samohrane majke, žene izbegle i interno raseljene, preživele nasilje, starije žene i žene na selu zahteva posebnu pažnju i poštovanje prava. Potrebno je smanjiti prepreke i teškoće u ostvarivanju prava na uslove zdravstvene zaštite svih žena, pravo na naknadu zarade za vreme trudničkog bolovanja i odsustvo radi nege i posebne nege deteta, poštovanje rodnog prava ustavom zagarantovano. Uzimanjem učešća žena u rešavanju društvenih problema smanjiće neravnopravnost i društvenu nepravdu i time inicijativa Klare Cetkin vodje nemačkih socijalista i ženskog radničkog pokreta neće pasti u zaborav.

 

“KADA BI ŽENE VLADALE SVETOM, RATOVA NE BI BILO”

Srećan 8. mart”

Forum zena DS Lajkovac

 

Related posts