SRBI SAOSEĆAJU SA MIGRANTIMA

 Drugo istraživanje na temu stavova građana Srbije prema izbeglicama je sprovedeno tokom decembra prošle godine u Beogradu i sedam opština najviše pogođenih izbegličkom krizom (Subotica, Šid, Lajkovac, Sjenica, Tutin, Preševo, Dimitrovgrad) u okviru projekta „Podrška lokalnim zajednicama u odgovoru na izbegličku krizu“ koji sprovodi Fondacija Ana i Vlade Divac uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

 U prezentaciijama i  rezultatima može se videti da više od polovine ispitanika ima pozitivan stav.  Cilj ovog projekta  i sprovedenih aktivnosti je širenje tolerancije, solidarnosti i empatije prema ljudima u nevolji, kao i isticanje pozitivnih priča koje se događaju na terenu.

Prema rezultatima drugog istraživanja o stavovima građana Srbije prema evropskim migracijama i izbegličkoj krizi, 47 odsto građana ima pozitivan stav prema izbeglicama i migrantima, 34 odsto njih negativan, dok je 18,5 odsto građana neutralno.

„U proteklih šest meseci, između prvog i drugog istraživanja, veliki procenat ispitanika je imao direktan kontakt sa izbeglicama i migrantima. To objašnjava manji broj neopredeljenih u stavovima, i malo veći broj onih koji sada imaju negativan stav prema izbeglicama i migrantima. Ipak, preko 90 odsto ispitanika u opštinama na jugu Srbije i dalje ima pozitivan stav prema izbeglicama i migrantima, “ rekao je Miloš Živković, koordinator projekta u Fondaciji Ana i Vlade Divac.

„Velika većina ispitanika smatra da je Srbija bolje prihvatila izbeglice i migrante u odnosu na druge zemlje sa Balkanske rute, “ rekao je Marko Lazović, direktor agencije za istraživanje javnog mnjenja ProPozitiv.

Na pitanje šta misle o izbegličkoj krizi i njenom uticaju na Srbiju, u odnosu na prvi talas istraživanja kada je 55% ispitanika smatralo da postoji mogućnost rasplamsavanja izbegličke krize, u drugom talasu istraživanja taj procenat je 66%. Kada je reč o preuzimanju brige o njima, došlo je do obrta u stavovima građana, i sada 52% ispitanika smatra da je Vlada Republike Srbije u najboljoj poziciji da poboljša položaj izbeglica u Srbiji u odnosu na prethodno istraživanje kada je taj broj bio 43%. Drugi talas istraživanja je pokazao da oko 22% građana očekuje da i lokalne samouprave  treba da preuzmu brigu o izbeglicama. Kao rezultat, čak 74% ispitanika smatra da su institucije Republike Srbije u najboljoj poziciji da poboljšaju položaj izbeglica i migranata u Srbiji. Sa druge strane, 49% građana i dalje smatra da je EU u najboljoj poziciji da unapredi položaj izbeglica u Srbiji.

 

 

Related posts