ZDRAVSTVENO-PREVENTIVNA DELATNOST

U saradnji lajkovačkog Crvenog krsta sa Patronažnom službom i Zdravstvenim medijatorom za Rome Doma zdravlja Lajkovac, u osnovnim školama u Bajevcu,Bogovađi i Jabučju održana su predavanja za učenike od petog do osmog razreda.
Predavanja su održana na temu Borba protiv narkomanije i drugih bolesti zavisnosti kao i Borba protiv HIV/AIDS-a i drugih polno prenosivih bolesti.
Predavač je bila Zorica Stanković.

Related posts