DVA DOKTORATA ZA DVA DANA

Već je poznato da književnost Radovana Belog Markovića privlači veliku pažnju akademske javnosti, tako da je poslednjih godina odbranjeno više doktorata, magistarskih, master i diplomskih radova iz književnosti i lingvistike na različitim fakultetima, prvenstveno na filološkim. Međutim, kuriozitet je da je nedavno Slađana Ilić, urednik u Zavodu za udžbenike, za dva dana odbranila doktorate o delu Belog Markovića na dva fakulteta.

Na Fakultetu političkih nauka Beogradskog univerziteta odbranila je tezu „Politički diskurs u pripovetkama Radovana Belog Markovića“, da bi sledećeg dana na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu odbranila disertaciju pod nazivom „Tipovi fantastike u delima Radovana Belog Markovića“. Dr Slađana Ilić se duže od decenije bavi proučavanjem proznog opusa Radovana Belog Markovića i bila je učesnik nekoliko naučnih skupova posvećenih značaju njegove književnosti.

Od knjige profesora Vitomira Vuletića do danas o delima Belog Markovića objavljeno je pet stručnih monografija, a knjiga prof. dr Radivoja Mikića uskoro će doživeti treće dopunjeno izdanje. Objavljeno je i više zbornika, od kojih je poslednji sa naučnog skupa u Srpskoj književnoj zadruzi.

Related posts