SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Povodom dopisa opštinskog odbora Srpskog Sabora Zavetnici Lajkovac upućenog predsedniku Opštine Lajkovac (od 27.07.2016.g.), predsednik Opštine pozvao je na razgovor Zavetnike Lajkovca.
Naime, u dopisu Zavetnici od predsednika Opštine Lajkovac traže da nadležni organi Opštine u što kraćem roku otklone nedostatke i puste u rad fabriku za prečišćavanje otpadnih voda u punom kapacitetu, kako se usled obilnih padavina ne bi ponovilo nedavno izlivanje fekalne kanalizacije u više delova Lajkovca, koje može imati pogubne posledice za zdravlje ljudi i životinja. Takođe, Zavetnici Lajkovca traže da aktuelno rukovodstvo Opštine sankcioniše one koji su vinovnici propusta u vezi sa pomenutom fabrikom za prečišćavanje otpadnih voda, koji su svojom neodgovornošću ozbiljno ugrozili zdravlje i imovinu građana opštine Lajkovac. Zavetnici od predsednika Opštine traže i osnivanje Saveta za borbu protiv korupcije na teritoriji opštine Lajkovac kako bi se konačno utvrdilo kako su trošena sredstva iz opštinskog budžeta na velike i male infrastrukturne projekte od kojih mnogi i nisu u funkciji (pomenuta fabrika, škola u Jabučju i dr.).
Zavetnici Lajkovca odazvali su se pozivu predsednika opštine i na sastanku složili su se da i pored mnogih političkih razlika i pored toga što su Zavetnici vanparlamentarna opzicija vladajućoj većini, treba razgovarati o temama od opšteg intersa.
Predsednik opštine Lajkovac složio se sa stavom Zavetnika i obećao da će u vrlo kratkom vremenskom periodu Opština ući u postupak nabavke potrebne opreme u cilju osposobljavanja i puštanja u rad fabrike za prečišćavanje otpadnih voda u punom kapacitetu, ali je naveo i da je veliki broj naših sugrađana u kišnu kanalizaciju uvelo fekalni otpad.
Kada je reč o zahtevu za osnivanjem saveta za borbu protiv korupcije predsednik opštine se u načelu složio sa tom inicijativom kao dobrom i rekao da će na nivou svoje političke partije obaviti razgovore na tu temu kao i o opravdanosti osnivanja takvog opštinskog tela.
Na sastanku, Zavetnici su govorili i o potrebi osnivanja Socijalno ekonomskog saveta koji je bitan segment brige za naše sugrađane koji su u radnom odnosu bilo u javnom ili privatnom sektoru.Predsednik opštine je takođe u tom razgovoru sugerisao da kada je reč o Socijalno ekonomskom savetu to telo postoji na nivou opštine ,ali da se u nekom ranijem periodu nije bavilo pitanjima iz svoje nadležnosti,već je postojalo pro forme. Šta podrazumeva i koja je uloga socijalno ekonomskog saveta sažeto je u sporazumu koji su Zavetnici Lajkovca potpisali sa granskim sindikatom JP Elektroprivrede Srbije ”Nezavisnost”.
Zavetnici Lajkovca predložili su da Opština posreduje kako bi privatni preduzetnici na teritiriji opštine Lajkovac omogućili i pomogli sidikalno organizovanje radnika koji su kod njih zaposleni. Samim tim poslodavac će biti u obavezi da poštuje prava radnika, redovno isplaćuje lični dohodak, poštuje osmočasovno radno vreme i druga osnovna prava radnika.
Na kraju sastanka, predsednik Opštine Lajkovac obećao je da će vrlo ozbiljno i temeljno razmotriti sve predloge i sve ono što bude u mogućnosti da se i realizuje i ostvariti.
S naše strane, Srpski Sabor Zavetnici Lajkovac će nastaviti da insistira na svojim predlozima koji jesu deo našeg programa.
U Lajkovcu dana 10.08.2016.god
SRPSKI SABOR ZAVETNICI LAJKOVAC

Related posts