BAZEN DO BOGOJAVLJENJA

Đurđevdan 2016.-te, ući će u istoriju Lajkovca kao datum kada je konačno potpisan Ugovor o izgradnji bazena. Naime, u Gradskoj kući, konačno je potpisan Ugovor o izvođenju radova: Izrada projektne dokumentacije i izgradnja zatvorenog bazena u Lajkovcu . Ugovor je potpisan između JP “Direkcija za uređenje i izgradnju opštine Lajkovac” koju zastupa Marina Petrović kao naručilac posla i izvođača radova “Alex Egineering &Construction” d.o.o. Beograd koga zastupa zamenik direktora Ljiljana Kasapov Obradović.
Ugovorne strane su utvrdile, da cena izrade projektne dokumentacije iznosi 10. 800 000,00dinara (ukupno sa PDV-om), a cena svih radova na izgradnji zatvorenog bazena 235. 440. 000,00 dinara.
Ugovoreni rok za izradu Projekta za građevinsku dozvolu je 45 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora. Rok za Projekat za izvođenje radova je 20 kalendarskih dana od dana pribavljanja građevinske dozvole. Rok za izvođenje radova je minimalno 120 kalendarskih dana, a maksimalno 210 kalendarskih dana od početka izvođenja radova.
Vidno zadovoljan činom potpisivanja ugovora o izgradnji zatvorenog bazena , Živorad Bojičić, predsednik opštine Lajkovac je rekao, da je reč o velikom poduhvatu i najavio da će plivanje za Bogojavljenski krst biti u novoizgrađenom bazenu. Zatvoreni bazen će biti montažno-demontažnog tipa, tako da će jedna strana bazena moći da bude otvorena. Bazen će biti na raspolaganju aktivnim sportistima i svim građanima Lajkovca i okolnih mesta, rekao je Bojičić, naglašavajući da se izgradnjom zatvorenog bazena zaokružuje opremanje Sportsko-rekreativne zone od 22 hektara, koja se upotpunjuje i izgradnjom teniskih terena, što je retkost za mesta veličine Lajkovca.
U ime izvođača radova “Alex Egineering &Construction” d.o.o. Beograd,Ljiljana Kasapov Obradović je rekla, da je reč o dva bazena koji će biti u jednoj zatvorenoj hali, ukupne površine 3000 metara kvadratnih , sa svim pratećim sadržajima i relax zonom. Jedan bazen će biti 33×25 metara (ukupne bruto površine 1 710 metara kvadratnih), a drugi bazen je nešto manji . Bazeni će biti pogodni i za pripreme sportista i utakmice vaterpolista. Na galeriji je planiran prostor za odmor sa cafe barom.Jedna strana bazena će moći da bude otvorena i povezana sa spoljašnjim ambijentom. Sav tehnički prostor će se nalaziti ispod prizemnog nivoa i sve je po propisima naloženim za ovakav tip objekta.

Related posts