VAŽNE ODLUKE SKUPŠTINE

Odbornici SO-e Lajkovac su usvojili odluku o pristupanju reviziji Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja za perid 2016.-2025. godine.Formirana je radna grupa, čiji je koordinator Dušan Radović, samostalni stručni saradnik na poslovima poljoprivrede. U radnoj grupi su :Jelena Vidaković, Miroslav Pantelić, Nikola Radulović i Slobodanka Milošević.U ovu svrhu, iz opštinskog budžeta opredeljeno je 1,5 miliona dinara, a revizija Strategije poljoprivrede se mora uraditi do kraja godine.Stručna kuća koja će obaviti ovaj posao biće odabrana u postupku javne nabavke.
Lokalni parlament je dao saglasnost na izmenu Osnivačkog akta komunalnog preduzeća, koja se odnosi na proširenje delatnosti “Gradske čistoće” i na poslove toplifikacije.
Zeleno svetlo je dobio i Aneks ugovora koji se odnosi na preseljenje javnih objekata iz Skobalja i Malog Borka, kojim se uredjuju odnosi lokalne samouprave i EPS-a, odnosno ogranka RB, vezano za preostale neispunjene obaveze iz ugovora koje je 2008.-me godine prethodno opštinsko rukovodstvo potpisalo. Od ugovorenih 3,2 miliona eura , ostala je neizmirena gotovo trećina, a usvojenim Aneksom je predviđeno, da se u ovoj godini izmire obaveze u iznosu od 650 000 eura za izgradnju fiskulturne sale O.š. “Dimitrije Tucović” u Jabučju, a do kraja naredne godine i preostali iznos za izgradnju Kulturnog centra u Lajkovcu.
Usvojena je Odluka o određivanju prostora na kome nije dozvoljeno javno okuplanje, čime je opština Lajkovac ispunila obavezu u skladu sa Zakonom o javnom okupljanju ,da u roku od 60 dana donese ovu odluku.
Konstatovan je prestanaak mandata dosadašnjeg direktora Doma zdravlja Lajkovac, dr Jovanke Gomilanović (zbog isteka mandata), a za novog direktora Doma zdravlja, na mandat od četiri godine, imenovana je dr Ljiljana Molerović, sci pedijatrije.
Poslednja sednica SO-e Lajkovac u ovom sazivu, 35.-ta po redu, sazvana je na zahtev predsednika opštine Živorada Bojičića, zbog, kako je rečeno, neodložne potrebe za donošenjem pojedinih odluka, čije prolongiranje bi nanelo štetu.Naime, do kraja godine neizostavno delatnost toplifikacije mora nekome biti poverena, a recimo neimenovanjem direktora Doma zdravlja štetu bi pretrpeli pecijenti, jer bi na primer mogllo biti dovedeno u pitanje organizovanje odlazaka na dijalizu….Ipak, negodujuči zbog izmena i proširenja Dnevnog reda današnje sednice, odbornici DS-a i SPS-a su napustili skupštinsku salu.

Related posts