LJUBICA NOVAKOVIĆ NOVI NAČELNIK

Ljubica Novakovič, novi načelnik Opštinske uprave u Lajkovcu, zvanično če preuzeti dužnost i početi sa radom, nakon isteka roka za eventualnu žalbu protivkandidata.Rok za žalbu ističe u petak 19. februara.
Opštinsko veće je na svom poslednjem zasedanju za novog načelnika Opštinske uprave izabralo diplomiranog pravnika Ljubicu Novaković, dosadašnjeg rukovodioca Odeljenja za opštu upravu i društvene delatnosti. Odluka je doneta posle sprovedenog javnog oglasa za postavljenje načelnika Opštinske uprave Lajkovac, imajući u vidu da je prethodni načelnik Živorad Molerović podneo ostavku iz ličnih razloga.U obavljanju funkcije načelnuika nije bilo vakuma, jer prethodni načelnik Molerović operativno obavljao sve neophodne poslove sve do okončanja postupka za postavljenje novog načelnika. Na sednici veća je podnet i Izveštaj o sprovođenju javnog oglasa, a novi naćelnik će dužnost preuzeo nakon isteka roka za žalbu protivkandidata Milese Pavlović, takođe diplomiranog pravnika zaposlenog u Opštinskoj upravi.
Predsednik Živorad Bojičić je istakao, da je mesto načelnika zaduženje, a ne funkcija, tako da je izabrana osoba koja ima dugogodišnji staž u Opštinskoj upravi, još od 1992. godine, pritom je diplomirani pravnik i potpuno je upoznata sa funkcionisanjem Uprave. „Nismo želeli da ponovimo greške nekih prethodnika, koji su angažovali ljude sa strane“, podvukao je Bojičić.

Related posts