LAJKOVAC U KLASTERU ZA BRIGU O STARIMA

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin i šef Delegacije Evropske unije Majkl Davenport dodelili su u Kraljevu sertifikate dobitnicima grantova kroz projekat “Evropska podrška inkluzivnom društvu“. Među 28 odobrenih projekata koji će se sprovoditi na području 36 gradova i lokalnih samouprava nalazi se i projekat „Za više solidarnosti prema starijima – Klaster Kolubarskog okruga za uslugu Pomoć u kući“ koji sprovodi Caritas Valjevo u partnerstvu sa Međuopštinskim centrom za socijalni rad „Solidarnost“ i opštinama Mionica, Lajkovac i Ljig.
„Glavni cilj projekta koji će se sprovoditi narednih 20 meseci je obezbeđivanje održivosti brige o starim licima u opštinama Lajkovac, Ljig i Mionica u cilju smanjenja potražnje za akutnom i dugoročnom institucionalizacijom. Pored toga radiće se na podizanju nivoa svesti pojedinaca i institucija u cilju obezbeđivanja održivosti socijalnih usluga i obezbeđivanju kvalitetnijeg života starih i njihovih porodica. Caritas Valjevo preneće svoja višegodišnja znanja i iskustva iz oblasti dnevnih usluga u zajednici, odnosno usluge Pomoć u kući i dati mentorsku podršku Centru za socijalni rad da pokrene i licencira ovu uslugu. Narednih meseci biće obučeno stručno osoblje i negovateljice koje će u julu započeti pružanje usluge u sve tri opštine Kolubarskog okruga za 100 starih lica“ kaže Dušan Perić, menadžer projekta.

Projekat finansira Evropska unija, a implementira Caritas Valjevo uz podršku resornog ministarstva , kao glavni korisnik projekta i u partnerstvu sa Međuopštinskim centrom za socijalni rad „Solidarnost“ i opštinama Mionica, Lajkovac i Ljig. Ova akcija je deo projekta „Evropska podrška inkluzivnom društvu“, koji se sprovodi uz podršku Evropske unije sa ukupnim fondom od 4.331.275,56 miliona evra i kojim rukovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji.

Related posts