PUNA PODRŠKA FINANSIRANJU VANTELESNE OPLODNJE

Opština Lajkovac je od samog starta među prvima podržala osnivanje valjevskog Centra za vantelesnu oplodnju, u cilju doprinosa borbi protiv depopulacije. Potom u kontinuitetu godinama unazad sprovodi Program podrške za sprovođenje vantelesne oplodnje. Takođe, bila je aktivni učesnik važne kampanje „Da se novi život rađa“ za podršku Centru za vantelesnu oplodnju Valjevo, koji postoji od 2012. godine. Upravo uz pomoć vantelesne oplodnje, zahvaljujući valjevskom Centru za vantelesnu oplodnju, rođeno je 650 beba, a godišnje se u regionalnoj valjevskoj bolnici rađa oko 1.300 beba.

Zahvaljujuci timu Centra za biomedicinski potpomognutu oplodnju u Valjevu i kontinuiranim značajnim izdvajanjima opštine Lajkovac za Program vantelesne oplodnje i brojni Lajkovčani ostvarili su se kao roditelji, a sasvim sigurno moglo ih je biti i više.

Ipak, Izveštaj o realizaciji Programa o finansiranju troškova vantelesne oplodnje u prošloj godini, pokazao je da je utrošena tek polovina od opredeljenih sredstava, a objektivne razloge zbog kojih su smanjena sredstva lokalnog Programa podrške za sprovođenje vantelesne oplodnje u ovoj godini obrazložio je predsednik opštine Andrija Živković, uz obećanje da će koliko god zahteva bude bilo opština Lajkovac program finansirati i da se od toga neće odustajati:

„Poslednjih nekoliko godina sve više imamo pomoć od Vlade Republike Srbije, tako da je interesovanje za određene mere lokalnih samouprava daleko manje nego u prošlosti. U prilog tome govori i Program podrške za sprovođenje vantelesne oplodnje koji opština Lajkovac već duži niz godina sprovodi, a za koju je interesovanje znatno manje nego ranije. Razlog je što je država prošle godine povećala starosnu granicu onih koji mogu da konkurišu za vantelesnu oplodnju, pa na lokalu imamo manje korisnika. Prošle godine je odvojeno četiri miliona dinara iz budžeta, a potrošeno je samo dva; imali smo tri zahteva za vantelesnu oplodnju, na žalost jedan nije bio uspešan. Ove godine smo odvojili dva miliona dinara, videćemo da li ćemo to potrošiti. Novac za vantelesnu oplodnju odvajamo prema zahtevima iz prethodnih godina, a kako stvari stoje u godinama koje dolaze sve više ljudi će konkurisati kod države. Koliko god zahteva bude bilo opština Lajkovac će program finansirati i od toga nećemo odustajati.“

Pad nataliteta i porast steriliteta uticali su na to da se o vantelesnoj oplodnji govori sve više i sve otvorenije. Zabrinjavajući podaci koji govore da problem steriliteta ima gotovo svaki pet par u Srbiji, nisu u dovoljnoj meri uticali na opštu svest o značaju vantelesne oplodnje. Razlozi su brojni, a među njima prednjače predrasude. Ipak, vantelesna oplodnja ispostavila se kao jedan od najefikasnijih načina prevazilaženja narastajućeg problema steriliteta.

Negativni stavovi, vezani za vantelesnu oplodnju često su bazirani na neznanju koje podstiče strahove. Posebno u malim sredinama, tabui i predrasude utiču na parove pri samoj pomisli na program vantelesne oplodnje. A praksa je pokazala da nema razloga za takve stavove, jer su se mnogi upravo na taj način ostvarili kao roditelji.

Povećanje nataliteta jedan je od najvažnijih prioriteta lokalne samoouprave i države, pa je razumljivo da se ovom segment posvećuje velika pažnja.  

Related posts

Leave a Comment