KOMUNALNO KUPILO NOVI TRAKTOR I PRIKOLICU

Lajkovačko komunalno preduzeće “Gradska čistoća” realizovalo je na iskraju godine još jednu važnu  investiciju, koja će bitno doprineti kvalitetu pružanja komunalnih usluga građanima opštine Lajkovac. Iz sopstvenih sredstava komunalnog preduzeća, nabavljeni su novi traktor i nova traktorska prikolica. Ukupna vrednost investicije je oko 2.840.000,00 dinara ( traktor oko 2,3 miliona i prikolica oko 540 hiljada  dinara).

Novonabavljeni traktor i prikolica značajno će olakšati rad komunalne službe pri sakupljanju otpada u ulicama koje nisu prohodne za smećar. Bitno će ubrzati rad na sakupljanju smeća i smanjiti broj odlazaka na teren.

Prikolica ima produžene stranice, što daje mogućnost jednovremenog sakupljanja veće količine smeća pri odlasku na privremenu deponiju, a traktor je maksimalno uslovan, sa klimom i grejanjem.

Po okončanju svih neophodnih procedura, kao što je i najavljeno, nakon kupovine novog smećara, u zadatom roku realizovana je i ova planirana investicija, a obnovljenim voznim parkom komunalnog preduzeća odnošenje smeća biće znatno olakšano i bitno će doprineti brzini i kvalitetu pružanja usluge.

Evidentni su napori komunalnog preduzeća da vozni park komunalnih vozila bude u što boljem stanju, a i naredne godine, u skladu sa mogućnostima biće nastavljena obnova voznog parka komunalnih vozila.

Related posts

Leave a Comment