POVEĆAN BROJ TEST TRAKA ZA OSIGURANA LICA OBOLELA OD DIJABETESA

Oboleli od dijabetesa na insulinskoj terapiji od 23.12.2023.godine će imati pravo na veći broj test traka, a pravo na ovu vrstu pomagala o trošku države od sada se uvodi i za obolele na oralnoj terapiji.

Za osiguranike preko 18 godina života koji su na terapiji do 4 doze insulina dnevno povećan je broj test traka  sa 100 na 200 test traka za period od šest meseci.

Za osiguranike preko 18 godina života koji su na 4 i više doze insulina dnevno povećan je broj test traka  sa 600 na 900 test traka za period od šest meseci.

Za osiguranike koji su na terapiji do 4 ili 4 i više doza, propisivanje novih količina test traka vrši izabrani lekar na osnovu ranije donete ocene lekarske komisije.

Novina je da i osigurana lica preko 18 godina života koja su bez insulinske terapije od 23.12.2023.godine imaju pravo na test trake i to u količini 50 test traka za period od 6 meseci. Kako ova kategorija osiguranika do sada nije imala pravo na test trake, prvo propisivanje test traka vrši izabrani lekar uz mišljenje spec. pedijatrije ili spec. interne medicine. Opravdanost prvog propisivanja pomagala ceni lekarska komisija filijale, dok su naredna propisivanja u nadležnosti izabranog lekara, saopštio je Milan Vilotić, v.d. direktora valjevske Filijale RFZO.

Related posts

Leave a Comment