RASPODELJEN KREČNI MATERIJAL POLJOPRIVREDNICIMA; 1,2 MILIONA DINARA ZA MERU KALCIZACIJE

Opština Lajkovac je danas u saradnji sa Poljoprivrednom savetodavnom stručnom službom Valjevo po peti put sistemski i organizovano, po prethodno sprovedenoj neophodnoj proceduri, izvršila raspodelu krečnog materijala poljoprivrednicima za realizaciju mere kalcizacije, u cilju poboljšanja kvaliteta obradivog poljoprivrednog zemljišta popravkom njegove kiselosti.

Nakon realizovanog javnog poziva, pravo na besplatan krečni materijal ostvario je 51 poljoprivrednik sa područja opštine Lajkovac. Mera je realizovana sredstvima iz lokalnog agrarnog budžeta, iz koga je u ovu svrhu peko Saveta za poljoprivredu opredeljeno 1,2 miliona dinara.

Na lokaciji “Vojni krug” podeljeno je danas poljoprivrednicima preko 70 000 kilograma hidratisanog kreča namenjenog kalcizaciji kiselog poljoprivrednog zemljišta.

Raspodeli krečnog materijala je u ime lokalne samouprave prisustvovao zamenik predsednika opštine Obrad Milutinović.

“Na osnovu odrađenih analiza na kiselost, pH vrednost, za 51-og registrovanog poljoprivrednog  proizvođača sa područja opštine Lajkovac napravljen je program popravke zemljišta koji podrazumeva primenu odgovarajuće potrebne količine krečnog materijala za smanjenje kiselosti, uz upotrebu odgovarajuće količine stajnjaka i preporuku načina unošenja u zemljište. Kisela zemljišta zauzimaju znatan deo površina Kolubarskog okruga, a kisela reakcija je ograničavajući faktor biljne proizvodnje, pa se u cilju popravke preporučuje kalcizacija, koja pored poboljšanja fizičko-hemijskih osobina zemljišta utiče i na povećanje visine prinosa gajenih biljaka. Pored činjenice da je Ministarstvo Poljoprivrede i zaštite životne sredine poslednjih godina subvencionisalo krečni materijal za registrovana poljoprivredna gazdinstva, kao i lokalne samouprave, kalcifikacija kao mera popravke kiselih zemljišta nije u startu zaživela u široj praksi i nije bila prihvaćena kod većeg broja poljoprivrednih proizvođača, ali se to vremenom menja. Opština Lajkovac je prva u okrugu imala sluha za ovu meru i time dala značajan doprinos njenoj popularizaciji”, kažu u područnoj PSSS Valjevo.

Veoma kisela zemljišta biće poboljšana, u skladu sa preciznim preporukama poljoprivrednih stručnjaka. Svaka parcela i svaki poljoprivrednik dobio je tačnu potrebnu količinu da bi to zemljište imalo potrebni nivo kiselosti. Savremeni poljoprivrednik više ni jednu proizvodnju ne otpočinje bez prethodne analize zemljišta i provere da li je i u kojoj meri pogodno za određenu kulturu, tako da je ulaganje u meru kalcizacije dugoročno isplativo i bitno će doprineti produktivnosti i ekonomskoj isplativosti biljne proizvodnje.

Related posts

Leave a Comment