AKCIJOM SREDNJOŠKOLACA UREĐEN PROSTOR ISPRED BANKE INTESA

Lajkovački srednjoškolci su se organizovali u cilju realizacije aktivnosti na unapređivanju i zaštiti životne sredine i ekološke kulture življenja u opštini Lajkovac.

Srednjoškolci su odmah prešli sa reči na dela, pa su u saradnji sa drugim institucijama uredivši i oplemenivši prostor ispred i oko Banke Intesa u glavnoj ulici u Lajkovcu praktičnim primerom pokazali kako da Lajkovac teži ka načinu zivota u skladu sa prirodom.

Pored učenika lajkovačke SŠ “17. septembar” u današnjoj akciji učestvovala je i Turistička organizacija opštine Lajkovac na čelu sa Dušicom Jovičić, v.d. direktora ustanove.

Poruka lajkovačkih srednjoškolaca današnjom akcijom je: Preuzmi deo odgovornosti, živi ekološki! Želimo cveće, a ne smeće!

-U ekolosku kulturu spadaju mere zaštite životne sredine i planiranje razvoja na svim nivoima, koji bi trebali da garantuju kvalitet života znanjem, pravim informisanjem, ekološkom svešću i konkretnim akcijama, čime se stiču navike ponašanja i ekološke kulture u svojoj sredini, podsetili su danas organizatori akcije.

Realizovanom akcijom srednjoškolaca dat je bitan doprinos lepšem izgledu ovog dela glavne ulice u Lajkovcu.

Related posts

Leave a Comment