NEKADAŠNJI LAJKOVAČKI SREDNJOŠKOLAC, SADA DOKTORAND TEHNIČKIH NAUKA, MILOŠ RANISAVLJEV POSETIO ŠKOLU   

Bivši učenik lajkovačke srednje škole Miloš Ranisavljev, sada doktorand i asistent na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, posetio je nedavno svoju nekadašnju školu i konstruktivno proveo dan sa sadašnjim srednjoškolcima i profesorima. Zadovoljstvo je bilo obostrano, a neizvesno je da li je ovaj događaj lepši za bivšeg učenika lajkovačke srednje škole, ili su zadovoljstvo i satisfakcija veči za samu školu. Sudeći po obostranim utiscima, situacija je egal.

Direktorka SŠ “17. septembar” Kosana Grčić prepuna utisaka kaže:

“Prvo znanje iz oblasti mašinstva Miloš je stekao upravo u našoj školi, na mašinskom smeru, školujući se za zanimanje mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje. Srednju školu je završio 2016. godine,  kao odličan ucenik. Svoje znanje nastavlja da usavršava na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Poseta školi je usledila 9. februara. Tom prilikom Miloš se podsetio na dane koje je kao srednjoškolac proveo u Lajkovcu sa svojim drugovima i profesorima. Prilikom razgovora sa srednjoškolcima istakao je značaj nauke i obrazovanja kod mladih ljudi. Poseta bivšeg učenika školi, sada uspešnog mladog čoveka, realizovana je u cilju karijernog vođenja i savetovanja, a za učenike je imala motivacioni karakter. Ključna poruka učenicima prilikom posete je, da je za postizanje uspeha neophodno dosta truda i rada, a da na kraju dolazi uspeh i nagrade.

Mladi doktorand je iz lajkovačke škole poneo obilje lepih utisaka o opremljenosti i radu same škole, kao i interaktivnom odnosu učenika i profesora u širenju novih saznanja iz oblasti mašinstva. Tehničari mehatronike i bravari zavarivači, kao i profesori naše škole imali su čast da radni-nastavni dan provedu u druženju sa mladim talentovanim i izuzetno uspešnim našim bivšim učenikom , koji je ponos svojoj školi, Lajkovcu  i zemlji u kojoj živi.

Miloš Ranisavljev je rođen u Zrenjaninu, 18. juna 1997. godine. Diplomirao je 2020. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu – Proizvodno mašinstvo, sa prosečnom ocenom 9,79/10, sa temom diplomskog rada “Studija ponovljivosti i reproduktivnosti koordinatne merne mašine”. Nakon toga, zaposlio se kao saradnik u nastavi i upisao master akademske studije na Fakultetu tehničkih nauka. Master studije završava 2021. godine iz oblasti Metrologije, kvaliteta, pribora, alata i ekološko inženjerskih aspekata, sa prosečnom ocenom 9,89/10, sa naslovom master rada “Optimizacija procesa merenja na koordinatnoj mernoj mašini primenom Taguči dizajna eksperimenta”. U oktobru 2021. godine upisuje doktorske studije na Fakultetu tehničkih nauka i napreduje u zvanje asistenta na katedri za Metrologiju, kvalitet, pribore, alate i ekološko inženjerske aspekte, gde izvodi vežbe na predmetima: Merenje i kvalitet, Reverzibilno inženjerstvo i CAQ, Projektovanje pribora i merne mašine, Metode planiranja i obrade eksperimenta.

Dobitnik je višestrukih stipendija od kojih je jedna Stipendija Dositeja – Fond za mlade talente Republike Srbije.

Njegova interesovanja su relativno široka, obuhvatajući oblasti konvencionalne i koordinatne metrologije, rad na savremenim koordinatnim mernim sistemima, kao i planiranje, sprovođenje i analiza naučnih eksperimenata.

Miloš je iz posete svojoj nekadašnjoj srednjoj školi u Lajkovcu, koja je iznedrila brojne uspešne ljude, poneo obilje lepih utisaka.

Related posts

Leave a Comment