20. JUN – SVETSKI DAN IZBEGLICA

„Crveni krst  Lajkovac svojim aktivnostima redovno podstiče razumevanje ranjivosti I problema sa kojima se izbeglice i migrant suočavaju na svom putu, težeći da utiče na podizanje svesti, kako javnosti tako I svih onih koji mogu pomoći u cilju zaštite izbeglica I migranata od nasilja, trgovine ljudima  i razdvajanja porodica“, poručili su danas iz Crvenog krsta Lajkovac,  povodom 20. juna, Međunarodnog, odnosno svetskog dana izbeglica.

Svetski dan izbeglica je međunarodni dan koji su Ujedinjene nacije odredile u čast izbeglicama širom sveta. Svakog 20. juna slavi se snaga i hrabrost ljudi koji su bili primorani da napuste svoju domovinu da bi izbegli sukob ili progon. Svetski dan izbeglica je prilika da se izgradi empatija i razumevanje za njihovu nevolju i da se prepozna njihova otpornost u ponovnoj izgradnji svojih života. Svetski dan izbeglica prvi put je globalno održan 20. juna 2001. godine, u čast 50. godišnjice Konvencije o statusu izbeglica iz 1951. godine.

Sve nadležne instititucije poslale su danas važne poruke, kao podsetnik, zašto je je Svetski dan izbeglica važan!?

Izbeglice dolaze iz celog sveta. Ono što ostaje univerzalno bez obzira odakle dolaze je pravo na traženje sigurnosti. Kad god su ljudi primorani da pobegnu, imaju pravo da budu zaštićeni. Kakva god da je pretnja – rat, nasilje, progon – svako zaslužuje zaštitu. Svako ima pravo da bude bezbedan.

Pravo na traženje azila u drugoj zemlji ima svako ko beži od progona, sukoba ili kršenja ljudskih prava.

Granice treba da ostanu otvorene za sve ljude koji su primorani da pobegnu. Ograničavanje pristupa i zatvaranje granica može učiniti putovanje još opasnijim za ljude koji traže sigurnost.

Ljudi ne mogu biti primorani da se vrate u zemlju ako bi im život ili sloboda bili ugroženi. To znači da zemlje ne bi trebalo nikoga da vraćaju a da prethodno ne procene opasnosti sa kojima bi se suočile kod kuće.

Izbeglice ne bi trebalo da budu diskriminisane na granicama. Svi zahtevi za status izbeglice moraju se pošteno razmotriti, bez obzira na faktore kao što su rasa, vera, pol i zemlja porekla.

Ljudi koji su primorani da pobegnu treba da budu tretirani sa poštovanjem i dostojanstvom. Oni imaju pravo na bezbedan i dostojanstven tretman kao i svako ljudsko biće. Između ostalog, to znači održavanje porodica na okupu, zaštitu ljudi od trgovaca ljudima i izbegavanje proizvoljnog pritvaranja.

Svetski dan izbeglica osvetljava prava, potrebe i snove izbeglica, pomažući da se mobilišu politička volja i resursi kako bi izbeglice mogle ne samo da prežive već i da napreduju. Iako je važno zaštititi i poboljšati živote izbeglica svakog dana, međunarodni dani poput Svetskog dana izbeglica pomažu da se globalna pažnja usmeri na nevolje onih koji beže od sukoba ili progona.

Related posts

Leave a Comment