DANAS OBAVLJENO PISA TESTIRANJE LAJKOVAČKIH SREDNJOŠKOLACA

U Srbiji je jutros počelo “PISA 2022” testiranje funkcionalnog znanja učenika i trajaće do 18. aprila. I učenici Srednje škole  “17 septembar” u Lajkovcu učestvuju u Programu za međunarodnu procenu učenika (PISA). Škole koje učestvuju u istraživanju izabrane su metodom slučajnog uzorka i testiranje se vrši na uzorku od oko 7.600 učenika starih 15 godina iz 193 škole. Time lajkovačka srednja škola učestvuje u projektu pilotiranja državne mature, odnosno u sprovođenju probnih testiranja državne mature, koja od 2024. godine treba da zamene prijemni ispit na fakultetima.

,,U našoj školi PISA testiranju pristupila su 42 učenika, odabrana slučajnim uzorkom. Sve neohodne pripreme su sprovedene po upustvu, kako važnosti tako i tajnosti poverljivih podataka. Profesorka Stana Šestović, profesor Saša Nikolić, u saradnji sa ostalim profesorima, bili su zaduženi za sprovođenje izrade testa. Testiranje naših učenika pratila je koordinator iz Školske uprave Valjevo Katarina Petrović. Zahvaljujući odličnoj saradnji sa lokalnom samoupravom, mi smo danas potpuno tehnički opremljeni i jutros smo bili spremni za ovakvu vrstu testiranja, tako da naša škola nije imala problem sa nedostatkom potrebnog broja kompjutera u istovremenoj upotrebi. S toga, a i ukupno je današnji izveštaj koordinatora Školske uprave o sprovođenju testiranja u našoj školi pozitivan,” rekla je danas direktorka škole Kosana Grčić, koja je i sama po funkciji bila uključena i zadužena za realizaciju procesa testiranja učenika.

“Jedan od zadataka Ministarstva  prosvete,nauke i tehnološkog razvoja  jeste da oblikuje pravedni obrazovni sistem u Srbiji, koji bi omogućio svoj deci i mladima da ostvare svoje potencijale. Program ima za cilj da evaluira obrazovne sisteme širom sveta procenjujući koliko su 15.-togodišnji učenici, pri kraju ili na kraju svog obaveznog obrazovanja, stekli ključna znanja i veštine koje su neophodne za puno učešće u modernim društvima”, naglasila je direktorka Kosana Grčić.

Kompetencije učenika ispituju se u više domena: matematička, čitalačka, naučna pismenost, kao i kreativno mišljenje. Pored zadataka, učenici popunjavaju i upitnike koji obezbeđuju informacije o faktorma koji su povezani sa uspešnošću učenika.

PISA istraživanje ima za cilj da ispita u kojoj su meri mladi osposobljeni da koriste date informacije prilikom rešavanja relevantnih problema iz svakodnevnog života.

Tokom testiranja učenici na računaru rade zadatke u domenima čitalačke pismenosti, nauke, matematike i kreativnog mišljenja.

Rezultati ovog istraživanja bice dostupni javnosti nakon obrade podataka .

PISA ispitivanje realizuje  Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, u saradnji sa resornim ministarstvom i školama.

Ovo međunarodno testiranje se od 2003. godine obavlja na svake tri godine. To je najbolja „dijagnoza“, presek stanja gde se nalazi obrazovni sistem u odnosu na više od 80 zemalja sveta koje učestvuju u istraživanju.

Na prethodnim PISA testiranjima đaci iz Srbije nisu pokazali zavidno znanje. Rezultati kažu da je svaki treći petnaestogodišnjak funkcionalno nepismen, što znači da naučeno u školi ne zna da primeni u praksi. Sve to ukazuje da deca stiču reproduktivno, a ne funkcionalno znanje. I dalje su nastavnici fokusirani da predaju lekciju, koju deca nauče napamet i odgovaraju za ocenu. Većina naučeno ne povezuje sa realnim životom i kako to može da se primeni u praksi.

Related posts

Leave a Comment