USPEŠNA JAVNA TRIBINA O ŽRTVAMA PORODIČNOG NASILJA

Javnom tribinom „Da li lično poznajemo neku osobu koja je žrtva porodičnog nasilja i da li bismo se lično umešali i preduzeli korake da pomognemo“ postignuto je: ohrabrenje žrtava nasilja i pripadnika opšte populacije da uzmu aktivnije učešće u pomoći žrtvama porodičnog nasilja koje poznaju,  povećanje nivoa svesti o uzroku i posledici psiholoških stanja koja proizilaze iz iskustva porodičnog nasilja, promocija društvene vrednosti nediskriminacije među opštom populacijom i podsticanje konstruktivnijeg delovanja društva prema osetljivim društvenim grupama, posebno prema žrtvama porodičnog nasilja.

Tribinu u sklopu projekta „Da li lično poznajemo neku osobu koja je žrtva porodičnog nasilja i da li bismo se lično umešali i preduzeli korake da pomognemo“ organizovali su juče u Beogradu Udruženje žrtava nasilja HAJR i Centar za unapređenje društva, uz podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Modertorka tribine održane u Svečanoj sali opštine Stari grad bila je Dušica Jelač, dipl. socijalni radnik, predsednik Centra za unapređenje društva. U okviru svečnog uvodnog obraćanja govorili su Nina Mitić – pomoćnica ministarke u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Nevena Dodić, zamenik predsednika Gradske opštine Stari grad Hajrije Ramadani, predsednik Udruženja žrtava nasilja HAJR.

Među govornicima na tribini, nakon kojih je usledila diskusija, bili su  Predrag Dragović – Ministarstvo unutrašnji poslova, Ivana Jakšić, docent sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Nada Satarić – predsednik Udruženja ”Amity”, Svetlana Ceca Kitić – naša legendarna rukometašica, Natalija Poljak Petrović, diplomirani psiholog i koordinator u Udruženju žrtava nasilja HAJR. Snežana Živanović, advokat, Tadija Krstić – Centar za bezbednost istrage DBA, Sunčica Cvetković – samohrana majka i žrtva nasilja, Sanja Urošević, Čačak – mama deteta izloženog internet nasilju, Sofija Jelovac, volonter iz beogradske Srednje škole “Ruđer Bošković”.

Govornici su, svako sa aspekta svog resora govorili o problemima žrtava nasilja, u cilju njihovog prevazilaženja.

Ciljna grupa ove javne tribine bile su žrtve porodičnog nasilja i svi drugi ljudi koji verovatno lično poznaju neku osobu koja je žrtva porodičnog nasilja iz Beograda, Aranđelovca, Lajkovca, Niša, Trstenika i Šida, kao i stručnjaci iz ove oblasti.

Pored javne tribine, sastavni deo ovog projekta, koji podržava Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, je grupna psihološka radionica sa žrtvama porodičnog nasilja koju vode psihijatar prof dr Jovan Marić i diplomirani psiholog Natalija Poljak Petrović. Učesnici tribine su pozvani da se prijave na grupnu psihološku radionicu

Radionica ima za temu stručnu elaboraciju psiholoških stanja koja neminovno proizilaze iz iskustva porodičnog nasilja kod žrtava. Psihološka radionica će se održati sa žrtvama porodičnog nasilja iz šest gradova i opština u Srbiji: Beograd, Aranđelovac, Šid, Trstenik, Niš i Lajkovac.

Projekat je realizovan uz finansijsku podršku iz budžeta Republike Srbije – Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, u okviru programa „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji za 2021. godinu“.

Stavovi izneti u ovom projektu pripadaju autorima i njihovim saradnicima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, napominju realizatori projekta.

Related posts

Leave a Comment