OBAVEŠTENJE OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE LAJKOVAC

Opština Lajkovac je jedna od 88 lokalnih samouprava u Srbiji, koje učestvuju na Konkursu Ministarstva rudarstva i energetike za aktuelne programe poboljšanja energetske efikasnosti, koja je konkurisala za sve raspoložive mere. Rezultati konkursa se očekuju.

Naime, od ove godine država i građanima subvencioniše zamenu zastarele stolarije i prelazak na grejanje čistijim energentima. Sve će ići preko “Uprave za energetsku efikasnost” koja počinje da radi idućeg meseca.

U prvoj fazi koja počinje pomoć dobijaju lokalne samouprave za šta je konkurs završen. Javni poziv za kompanije koje će vršiti zamenu stolarije biće raspisan za deset do 15 dana, a poziv za građane očekuje se sredinom juna.

U ponedeljak je počela prva faza procesa poboljšanja energetske efikasnosti i završen je konkurs za gradove i opštine i taj proces će trajati nekoliko godina.

Lokalne samouprave koje su imale novca u svom budžetu za energetsku efikasnost su se javile na konkurs Ministarstva rudarstva i energetike, javilo se 88 lokalnih samouprava koje su imale novca u svom budžetu za energetsku efikasnost, od kojih su 74 predale svu dokumentaciju.  

Sada je sve na jedinici lokalne samouprave, koje će u narednih nekoliko dana raspisati dva javna poziva: jedan javni poziv je za firme, kompanije koje će da se bave zamenom stolarije, a potom će  raspisati javni poziv ka svojim građanima ili ka stambenim zajednicama da se jave i učestvuju u ovom procesu u kojem država i grad daju 50 procenata, a polovinu novca daju građani.

Očekuje da će konkurs za kompanije biti raspisan za nekih deset do 15 dana, a konkurs za građane sredinom juna, dok se očekuje da prvi ugovori budu potpisani u julu.

Ove godine je opredeljeno 56 miliona i nema novca za sve, ali će sledeće godine od strane države u ovu svrhu najverovatnije biti na raspolaganju 100 miliona evra.

U pitanju je višegodišnji projekat, u cilju poboljšanja energetske efikasnosti.

Građani koji žele ove godine da konkurišu za subvencije moraće da spreme gotovinu, jer eventualno plaćanje na rate putem kredita očekuje se tokom iduće godine.

U okviru ovogodišnjeg pilot projeka opštine se prijavljuju za sredstva iz državne kase, preciziraju šta će od ponuđenog finansirati, a ponuđeno je tačno 10 vrsta subvencija u okviru tri grupe: izolacija (gde spada i zamena stolarije), sistem grejanja (gde spada i zamena kotlova) i solarni kolektori.

Građani će, u zavisnosti za koliko se njihova jedinica lokalne samouprave opredelila mera energetske efikasnosti, da li je to zamena stolarije, postavljanje termičke izolacije, ugradnja kotlova na biomasu ili gas i druge mere u skladu sa javnim pozivom, izabrati meru i obratiti se preduzeću sa liste za stručnu pomoć oko radova i za dobijanje predračune za radove.

Građani će zatim prilagati uz prijavu pomenuti predračun kao i drugu dokumentaciju traženu javnim pozivom. Zatim će Komisija jedinice lokalne samouprave, u skladu sa sopstvenim propisom o raspodeli sredstava, na koji su prethodno pribavili saglasnost ministarstva i javnim pozivom izvršiti bodovanje i formirati rang listu prijava građana, koja će biti osnov za donošenje odluke o finansiranju.

Nakon toga zaključiće se ugovori sa preduzećima o finansiranju radova na energetskoj sanaciji i krenuće se sa radovima.

Po završetku radova, komisija jedinice lokalne samouprave će obići objekte i na osnovu tog izveštaja i fakture izvođača – izabranog privrednog subjekta sredstva subvencije će se preneti izvođaču. 

“U toku 2021. godine se sprovodi pilot projekat kako bismo pratili i evaluirali trenutno planirani mehanizam rada, a rezultati će biti iskorišćeni u svrhu pripreme što jednostavnijih procedura i postupaka za građane. Paralelno sa tim, radimo na razvijanju drugog modela koji bi zaživeo u toku naredne godine, a odnosi se na učešće banaka u ovom procesu. Donošenje pravilnika o učešću banaka se može očekivati krajem 2021. godine“, navode u Ministarstvu rudarstva i energetike.

Šta sve može da se subvencioniše?

Opštine trenutno, u okviru pilot-projekta, kod Ministarstva rudarstva i energetike konkurišu za tri grupe subvencija, s tim da treba da i same opredele deo novca, od čega u velikoj meri zavisi i vrsta subvencija na lokalu.

Prva grupa subvencija odnosi se na – „unapređenje termičkog omotača putem pojedinačnih mera“:
(1) zamene spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača,
(2) postavljanja termičke izolacije zidova, krova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru
Druga grupa – „unapređenje termotehničkih sistema objekta putem zamene sistema ili dela sistema efikasnijim sistemom sledećim pojedinačnim merama“:
(1) zamene postojećeg kotla efikasnijim kotlom (grejač prostora ili kombinovani grejač),
(2) ugradnjom toplotnih pumpi (grejač prostora ili kombinovani grejač),
(3) ugradnjom elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi,
(4) opremanjem izvora toplote (radijatora) sa termostatskim ventilima i ostalom neophodnom armaturom,
(5) opremanjem sistema grejanja sa uređajima za regulaciju i merenje predate količine toplote objektu (kalorimetri, delitelji toplote, balans ventili),
(6) zamenom postojećih i ugradnjom novih efikasnih uređaja za klimatizaciju,
(7) zamenom postojećih ili ugradnjom novih sistema za ventilaciju sa rekuperacijom toplote
U trećoj grupi subvencija je – „ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode“.

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE LAJKOVAC

Related posts

Leave a Comment

fourteen − 3 =