ODLUKA O RASPISIVANJU DOPUNSKIH IZBORA ZA SAVET MESNE ZAJEDNICE DONJI LAJKOVAC

 

REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA LAJKOVAC

Skupština opštine Lajkovac

Broj: 016- 11 /2021-II
Datum:19.04.2021. godine
L a j k o v a c
Omladinski trg br.1
014/3433-109
NLj

Na osnovu člana 74. Zakona o lokalnoj samoupravi (”Službeni glasnik RS”, br.129/07, 83/14-drugi zakon, 101/16-drugi zakon i 47//18 ), člana 109. stav 4. Statuta opštine Lajkovac (”Službeni glasnik opštine Lajkovac”, br. 2/19), člana 32. Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji opštine Lajkovac (”Službeni glasnik opštine Lajkovac”, br.9/19 ), i Odluke Opštinske izborne komisije Lajkovac, broj: 111 od 18.04.2021. godine (”Službeni glasnik opštine Lajkovac”, br.8/21), donosim

O D L U K U

O RASPISIVANJU DOPUNSKIH IZBORA ZA SAVET MESNE ZAJEDNICE

DONJI LAJKOVAC

 I – Raspisujem dopunske izbore za Savet mesne zajednice:

   1.Mesna zajednica Donji Lajkovac

    Područje mesne zajednice obuhvata naseljeno mesto: Donji Lajkovac

II  –  Dopunski izbori se raspisuju za izbor jednog člana Saveta mesne zajednice Donji Lajkovac.

III -Izbori će se održati u nedelju 09. maja 2021. godine, u vremenu od 07.00 do 20.00 časova.

IV -Rokovi za vršenje izbornih radnji počinju da teku od dana stupanja na snagu ove odluke.

V -Dopunske izbore za člana Saveta mesne zajednice, sprovešće organi zaduženi za sprovođenje opštih izbora za odbornike Skupštine opštine, neposrednim tajnim glasanjem, a na osnovu odredaba Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji opštine Lajkovac (”Službeni  glasnik opštine Lajkovac”, broj: 9/19).

VI – Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u ”Službenom glasniku opštine Lajkovac”.

   PREDSEDNIK 

SKUPŠTINE OPŠTINE

   Nenad Džajević

Related posts

Leave a Comment