ŽUKO REALIZUJE PROJEKAT “PREPOZNAJ DIGITALNIO NASILJE – REAGUJ NA VREME!”

“Prepoznaj digitalno nasilje – reaguj na vreme!” je još jedan u nizu izuzetno korisnih i vrednih pažnje projekata u realizaciji Ženskog udruženja kolubarskog okruga.

Projekat je podržan od strane Saveta za mlade veća gradske opštine Lazarevac, a njegova realizacija će trajati 3 meseca (april, maj, jun).

Glavni fokus je na edukaciji mladih i prevenciji novih slučajeva digitalnog nasilja, koje je posebno učestalo od početka pandemije, jer mladi provode mnogo više vremena nego ranije online i na društvenim mrežama.

ŽUKO će vršiti edukaciju kroz kampanju na Instagram i Facebook stranici, postavljanjem bilborda, putem radionica i predavanja, kroz koje će mladi naučiti da prepoznaju digitalno nasilje, ali isto tako će i naučiti i kako da zaštite sebe ali i svoje drugare, ukoliko im se dogode neprijatne situacije na internetu. O datumu održavanja radionica, mladi će biti naknadno obavešteni.

Članovi ŽUKO su žene sa teritorije Lazarevca i Kolubarskog okruga, a udruženje sprovodi različite projekte koji za cilj imaju popravljanje kvaliteta svih segmenata njihovog života, prvenstveno osetljivih kategorija.

Related posts

Leave a Comment