KONKURS ZA UPIS 1400 POLAZNIKA U CENTAR ZA OSNOVNU POLICIJSKU OBUKU

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije upravo je objavilo Konkurs za upis 1400 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici.

Uslove konkursa možete videti na stranici sajta Centra za osnovnu policijsku obuku :

https://www.copo.edu.rs/Centar_Za_Osnovnu_Policijsku_Obuku-1-1

Konkurs je otvoren od juče, 24.marta i traje narednih 15 dana.

Takođe, zainteresovani se mogu javiti u nadležne policijske stanice po mestu prebivališta, gde se mogu raspitati o uslovima konkursa i preuzeti konkursnu dokumentaciju.

Ministarstvo unutrašnjih poslova upisaće u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj
Kamenici ukupno 1400 polaznika na stručno osposobljavanje za obavljanje poslova
uniformisanog policijskog službenika na radnom mestu policajca (480 polaznika),
saobraćajnog policajca (250 polaznika), graničnog policajca (270 polaznika), policajca za rad
u zajednici (400 polaznika).

Za područje Policijske uprave u Valjevu:

  • 5 polaznika za radno mesto policajca,
  • 10 polaznika za radno mesto saobraćajnog policajca i
  • 6 polaznika za radno mesto policajca za rad u zajednici.

Pravo učešća na konkursu ima kandidat koji ispunjava sledeće uslove:


1) da je državljanin Republike Srbije;
2) da ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, najmanje jednu godinu neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs;
3) da ima prijavljeno prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju se raspisuje konkurs;
4) da nema manje od 18, a više od 24 godine starosti do dana zaključenja konkursa;
5) da nema više od 27 godina starosti do dana zaključenja konkursa (za kandidate koji su svršeni studenti Kriminalističko-policijskog univerziteta);
6) da ima završeno srednje obrazovanje i vaspitanje, u četvorogodišnjem trajanju, ili da ima završene osnovne strukovne odnosno osnovne akademske studije Kriminalističko- policijskog univerziteta;
7) da ne postoje bezbednosne smetnje u skladu sa Zakonom o policiji;
8) da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom “B” kategorije;
9) da ispunjava kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti, za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova na radnom mestu u statusu ovlašćenih službenih lica.


Pravo učešća na konkursu ima i lice koje pohađa završnu godinu srednje škole u četvorogodišnjem trajanju, ukoliko uz konkursnu dokumentaciju dostavi potvrdu škole da pohađa završnu godinu srednjeg obrazovanja i vaspitanja, uz obavezu da najkasnije do 15.07.2021. godine, Centru za osnovnu policijsku obuku dostavi overenu fotokopiju diplome o završenom srednjem obrazovanju i vaspitanju i overenu fotokopiju svedočanstva za četvrti razred srednjeg obrazovanja i vaspitanja.

Pravo učešća na konkursu ima i lice koje ne poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije, ukoliko uz konkursnu dokumentaciju dostavi potvrdu da je do dana zaključenja konkursa započelo obuku za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije, uz obavezu da do okončanja procesa selekcije, Centru za osnovnu policijsku obuku dostavi overenu fotokopiju vozačke dozvole „B“ kategorije.


Prilikom prijave na konkurs kandidati imaju mogućnost izjašnjenja za koje će se radno mesto osposobljavati – policajac, sobraćajni policajac, granični policajac, policajac za rad u zajednici.


Detalji o konkursu se mogu naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova http://www.mup.gov.rs i sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku http: //www.copo.edu.rs.

Related posts

Leave a Comment