REAKCIJA UDRUŽENJA “BaziMili”

Udruženje za pomoć osobama sa autizmom „Bazi Mili“ Lajkovac oglasilo se izjavom, povodom jučerašnjeg napada na službenicu Međuopštinskog centra za socijalni rad “Solidarnost”, koji pokriva područje tri opštine: Ljig, Lajkovac i Mionicu.
I

zjavu prenosimo u celosti:

“Oglašavamo se povodom napada na socijalnu radnicu u Centru za socijalni rad u Lajkovcu.


Pretpostavlja se da je motiv napada revolt Lajkovčanke, s obzirom da je Centar za socijalni rad, u slučaju koji vodi povređena Lj. P, nedavno doneo odluku da njenog desetak godina mlađeg brata, koji je osoba sa smetnjama u razvoju, smesti u ustanovu socijalne zaštite, s obzirom da je utvrđeno da sestra nije sposobna da se stara o njemu, kako kaže izvor Blica/Lajkovac na dlanu/TV GEM…


Podstakuti ovim događajem, kao udruženje koje se zalaže za poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom i smetnjama u razvoju, prvenstveno želimo da istaknemo da ne podržavamo sam čin nasilja, niti smatramo da je napad na socijalnog radnika opravdan. Ali takođe, naša duznost je da se osvrnemo na položaj i prava osoba sa invaliditetom i da istaknemo da je ovaj čin samo POSLEDICA položaja osoba sa invaliditetom u lokalnoj zajednici i šire!

Ne dovodimo u pitanje odluku socijalne radnice, vezano za odluku domskog smeštaja, obzirom da CZSR na nasoj opštini nema drugu opciju, već se pitamo: zašto u Lajkovcu ne postoje usluge socijalne zaštite, humanije i primerenije od domskog smeštaja?!


Domski smeštaj korisnika je usluga koja spada u medicinski model, koji je odavno trebao da bude prevaziđen. Naša država se Ustavom i zakonom obavezala na socijalni/inkluzivni model pristupa osobama sa invaliditetom.


Tako bi osobama sa invaliditetom trebalo da budu dostupne razlićite vrste usluga socijalne zastite, kao što su:


Pomoć u kući za OSI
Lični pratilac
Personalni asistent
Predah smeštaj
Stanovanje uz podršku


Sve su to usluge koje su usmerene na pomoć i podršku OSI i njihovim porodicama i koje su daleko humanije od domskog smeštaja i na koje deca, mladi i osobe sa invaliditetom i smetnjama u razvoju imaju (zakonsko) pravo, a koje je Jedinica Lokalne Samouprave i sama Republika Srbija u obavezi da im omogući.


Takođe, želimo da istaknemo da, na teritoriji opštine Lajkovac podrška deci, mladima i osobama sa invaliditetom uporno izostaje tj. da nijedna od navedinih usluga nije dostupna za korisnike. Naime, Opština Lajkovac je jedna od tri opštine na celoj teritoriji Republike Srbije koja nema razvijenu apsolutno ni jednu uslugu socijalne zaštite namenjene osobama sa invaliditetom.


Na inicijativu našeg udruženja, a uz podrsku Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja je, pre više od godinu dana pokrenuta inicijativa za uvođenje usluge Lični Pratilac Deteta, ali nažalost ni ta usluga jos uvek nije uvedena. S obzirom na realno stanje i položaj dece, mladih i osoba sa invaliditetom, ne bi trebalo da nas čudi zašto su porodice frustrirane i nezadovoljne.


Ipak, apelujemo na porodice osoba sa invaliditetom, da se suzdrže od napada, jer to niti je rešenje, niti je opravdano ponašanje! Pozivamo ih da se obrate udruženje, gde ćemo zajedno naći rešenje i boriti se za naša prava.


Na JLS apelujemo, da se konačno pozabave pitanjima socijalne zaštite i uvedu i razviju usluge koje su neophodne, kako se ovakvi nemili incidenti ne bi ponovili i kako bi se deci, mladima i osobama sa invaliditetom i smetnjama u razvoju omogućio dostojanstven žovot u lokalnoj zajednici.”

S poštovanjem,


Milica Nikolić
Predsednik udruženja “Bazi Mili” Lajkovac

Related posts

Leave a Comment