POZIV PENZIONERIMA

Udruženja penzionera Lajkovac poziva penzionere da se jave na Konkurs za raspodelu paketa solidarne pomoći penzionerima sa najnižim primanjima. Poziv se odnosi na sve penzionere, bez obzira na članstvo u udruženjima.


Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje u skladu sa Pravilnikom o društvenom standardu korisnika penzija sprovodi konkurs za raspodelu sredstava za finansiranje solidarne pomoći korisnicima penzija, dodelom paketa sa osnovnim životnim namirnicama i sredstvima za higijenu, bez obzira da li su članovi bilo koje penzionerske organizacije.


Pozivaju se korisnici penzija koji ispunjavaju sledeće uslove da se prijave na konkursu kako bi stekli mogućnost da ostvare navedeno pravo:

  1. Osnovni kriterijum je da visina penzije ne prelazi najniži iznos od 15.113,01 din.
  2. Prednost na rang listi imaće samohrani korisnik ili korisnik u višečlanom domaćinstvu u kome je jedini izvor prihoda penzija (penzija ne prelazi najniži iznos penzije)
  3. Navršene godine života korisnika-prioritet imaju korisnici penzija stariji po godinama života.
    PRIJAVE SE PODNOSE KOD UDRUŽENJA PENZIONERA POČEV OD PONEDELJKA 16.NOVEMBRA 2020, ZAKLJUČNO SA PETKOM 27.NOVEMBROM 2020.

    Uz prijavu se podnosi na uvid lična karta i prilaže poslednji ček od penzije.

Preliminarna rang lista biće objavljena na oglasnoj tabli Udruženja 1.decembra 2020.g. sa pravom prigovora na istu, a podnosi se zaključno sa 9.decembrom 2020.g.


Raspodela robnih paketa izvršiće se sredinom decembra 2020. na osnovu objavljene konačne rang liste.


Sve bliže informacije, penzioneri sa područja opštine Lajkovac, bez obzira da li su članovi udruženja, mogu dobiti na broj: 065/ 931 – 2007, ili lično u prostorijama udruženja, poručuje Branko Perić, predsednik Opštinskog udruženja penzionera.

Related posts

Leave a Comment