43. BEOGRADSKI IGNITE „UKLJUČI SE online 8“, PREZENTERKA I JELENA RUŽIĆ

 

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i Udruženje građana „Srbija u pokretu“ organizuje BEOGRADSKI IGNITE „UKLJUČI SE online 8“, koji će biti održan danas sa početkom u 19 časova na internet platformi kojoj možete pristupiti klikom na link.

Na ovom važnom, ovoga puta virtuelnom skupu, svojih pet minuta i to dva puta, imaće i Jelena Ružič, jedna od pokretačica platforme Ženskog udruženje kolubarskog okruga za prodaju proizvoda poljoprivrednica sa teritorije Kolubarskog okruga. Jelena kaže da je motivišu optimizam i energija žena sa sela, njihova snaga i volja da se bore i unapređuju svoj rad na gazdinstvima. Takođe, veruje da je osnova ravnopravnosti ekonomska sigurnost svake žene i pružanje prilika da ostvare svoje potencijale, kakvi god oni bili.

„Uključi se online 8” je prvi Ignite događaj koji će biti održan na online platformi, kako bismo u skladu sa preporukama o distanciranju u vreme aktuelne COVID-19 pandemije okupili veliki broj ljudi na bezbedan način, a događaj se organizuje uz podršku Švajcarske Konfederacije. Okosnica ovog Ignite-a je pitanje šta tokom COVID-19 pandemije možemo da učinimo kako bismo stvorili društvo jednakih građana i građanki. Svojim petominutnim izlaganjem naši prezenteri i prezenterke će iz sopstvenog iskustva govoriti o socijalnom uključivanju tokom COVID-19 pandemije, sa ciljem da osvetle trenutnu situaciju o položaju ranjivih grupa tokom pandemije, motivišu i pokrenu druge na akciju. Ovaj tradicionalni događaj već godinama okuplja veliki broj učesnika i učesnica i pruža im priliku da nas inspirativnim pričama podstaknu da damo svoj doprinos stvaranju ravnopravnog društva za sve građane i građanke. Tokom događaja Ignite „Uključi se online 8” imaćemo priliku da čujemo priče o tome kako je pandemija uticala na položaj određenih ranjivih grupa, ali i o aktivnostima različitih organizacija i pojedinaca koji su tokom ovog perioda sprovodili različite akcije kako bi pružili podršku najranjivijima, koliko je važna kultura dobročinstva, kako online okruženje možemo da preokrenemo u svoju korist i prilagodimo se različitim zahtevima socijalnog preduzetništva, šta zaista znači biti digitalno uključen i šta sve možemo kada se udružimo.Takođe, očekujemo i goste iznenađenja, koji će se obratiti učesnicima i učesnicama Ignite-a,” najavljuju organizatori.

Ignite je događaj koji širi dobre ideje. U prevodu na srpski jezik ignite znači zapaliti, a prezenteri i prezenterke dobijaju mikrofon na tačno pet minuta i zadatak da “zapale” publiku za ideju.

Ignite je događaj brzih, kratkih i dinamičnih prezentacija: prezentacije traju pet minuta, svaka prezentacija ima 20 slajdova, slajdovi se automatski smenjuju na 15 sekundi.

Ignite je prvi put održan u Sijetlu 2006. godine. Danas se prezentovanje dobrih ideja i praksi iz različitih sfera života praktikuje u više od 100 gradova širom sveta. Prvi BEOGRADSKI IGNITE održan je u oktobru 2009. godine.

Naime, Vlada Republike Srbije uspostavila je Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva u julu 2009. godine. Švajcarska Konfederacija pruža podršku Vladi Republike Srbije da unapredi proces socijalne inkluzije u Republici Srbiji, u periodu od 2009. do 2021. godine, kroz projekat “Podrška unapređenju socijalnog uključivanja u Republici Srbiji”.

U susret današnjem događaju, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva – SIPRU , objavio je ovih dana i novi Bilten o socijalnom uklјučivanju i smanjenju siromaštva u Republici Srbiji, koji redovno informiše o najnovijim inicijativama u ovoj oblasti.

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3ameeting_ODVhZTJiZTgtOWY4MS00ZjI2LWIxMTgtYzA3NGQzMThmYTFl%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%252294b8d5e7-a395-4cd0-8dd7-b7427ead4222%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25223ab7f806-ef13-4761-a829-354a718cfe88%2522%252c%2522IsBroadcastMeeting%2522%253atrue%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=b0d58513-3dab-4cc0-bc65-a6208360940e&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Related posts