POLJOPRIVREDNICI MOGU DA PODNESU ZAHTEV ZA ODOBRENJE KRETANJA U VREME POLICIJSKOG ČASA

Prema Saopštenju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u vreme vanrednog stanja, poljoprivrednicima može biti odobreno kretanje u vreme policijskog časa, koje će za neodložne poslove važiti uz radni nalog za određeni dan.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je omogućilo poljoprivrednicima da sa bilo kog računara ili prenosivog uređaja podnesu zahtev za odobrenje kretanja. Dozvola kretanja će važiti samo za navedeni dan u periodu od 17:00 do 05:00 časova, odnosno od 15:00 do 05:00 časova vikendom. Rok za odgovor na podneti zahtev je do 48 časova od prijema poruke.

U navedenoj elektronskoj prijavi, neophodno je popuniti sva obavezna polja u cilju dobijanja dozvole za kretanje sa ciljem sprovođenja poslova u stočarstvu (muža domaćih životinja i radovi na pčelinjaku).

KAKO DO DOZVOLE ZA KRETANJE – Uputstvo za STOČARE I PČELARE:

U slučaju obavljanja neophodnih poslova iz oblasti stočarstva tokom perioda zabrane kretanja (radnim danima od 17:00 – 05:00 časova, vikendom od 15:00 – 05:00 časova), svaki poljoprivredni proizvođač je dužan da podnese zahtev za odobrenje kretanja Sektoru za poljoprivrednu inspekciju.

Svako lice koje bude dobilo dozvolu za rad tokom zabrane kretanja biće obavezno da tokom kretanja sa sobom ima i radni nalog.

Internet adresa za podnošenje elektronskog zahteva za odobrenje kretanja za poljoprivredne proizvođače iz oblasti stočarstva je : http://stocarstvo.registar-uzb.rs/

KAKO DO DOZVOLE ZA KRETANJE – Uputstvo za PROIZVOĐAČE VOĆA I POVRĆA:

U slučaju primene neophodnih agrotehničkih mera, a posebno radi zaštite od mraza, tokom perioda zabrane kretanja (radnim danima od 17:00 – 05:00 časova, vikendom od 15:00 – 05:00 časova), svaki poljoprivredni proizvođač (vlasnik ili korisnik zasada ili druge poljoprivredne površine) je dužan da podnese zahtev za odobrenje kretanja Upravi za zaštitu bilja putem elektronskog zahteva koji je dostupan na internet adresi http://agromere.registar-uzb.rs/, odnosno na odgovarajući broj telefona, sa priloženog spiska, prema odseku odnosno okrugu za koji se traži dozvola za kretanje.

U navedenoj prijavi potrebno je takođe navesti ime i prezime lica, broj lične karte i adresu sa koje će se kretati u periodu od 17:00 do 05:00 časova, odnosno od 15:00 do 05:00 časova vikendom, broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG), lokaciju gde će se sprovoditi agrotehničke mere, kao i vreme i dan kada će biti sprovedene mere. Dozvola kretanja će važiti samo za navedeni dan u periodu od 17:00 do 05:00 časova, odnosno od 15:00 do 05:00 časova vikendom. Rok za odgovor na podneti zahtev je do 48 časova.

Na spisku telefona na koje se može podneti prijava – odnosno zahtev za odobrenje kretanja, ZA KOLUBARSKI OKRUG kontakt telefon je 064/88-18-449.

Svako lice koje bude dobilo dozvolu za rad tokom zabrane kretanja biće obavezno da tokom kretanja sa sobom ima i radni nalog.

RADNI NALOG, za sve kategorije poljoprivrednih proizvođača, mora da sadrži sledeće informacije:

1. Ime i prezime zaposlenog
2. Broj lične karte
3. Jmbg
4. Prebivalište (mesto, ulica)
5. Tačnu lokaciju sa adresom zasada, farme ili pčelinjaka na koju se zaposleni upućuje
6. Period, odnosno vreme rada
7. Opis radova
8. Ime preduzeća/gazdinstva u čije ime zaposleni obavlja radove
9. Datum obavljanja radova (dan/mesec/godina).

PODACI GAZDINSTVA

1. RPG BROJ
2. GRAD
3. MESTO
4. ADRESA

Related posts