SAOPŠTENJE LAJKOVAČKOG TIMA ZA EPIDEMIJU

Saopštenje Stručnog operativnog tima za epidemiju (SOT) sa druge održane sednice dana 20.03.2020. godine u 09 časova

Stručni operativni tim za epidemiju (SOT) je na drugoj održanoj sednici, na kojoj su prisutvovali dr LJiljana Molerović (rukovodilac tima), Marko Mirković (PS Lajkovac, član), Nenad DŽajević (član), Dušan Radović (član), dr Dragan Milovanović (član) i Bojan Bogdanović (član), doneo nove mere i zaključke:

1. JP Gradska čistoća intenzivira aktivnosti na dezinfekciji javnih površina i to: pranje ulica cisternama u periodu od 20 časova, dnevno tretiranje ulica prskanjem cisternama kao i ručno tretitarnje prskalicama – javnih površina, parkova, trotoara, irališta, ulaza u zgrade i ostalih ulaza.

2. Izdavanje Naredbe svim bankama da dezinfikuju svoje bankomate i ulaze u banku. Tretiranje je neophodno na početku i na kraju radnog vremena, kao i na svaka tri sata u toku radnog vremena.

3. Direktor komunalnog Bojan Bogdanović je konstatovao da u magacinu JP Gradska čistoća poseduju 700 zaštitinih odela koja su ostala od ekshumacije, koja će radnici komunalnog koristiti za dezinfekciju javnih površina, dok će višak odela biti preusmeren Domu zdravlja Lajkovac.

SOT
RUKOVODILAC TIMA
Dr LJiljana Molerović

Related posts