DA RAD ŽENA NA SELU BUDE VIDLJIV

Opština Lajkovac je uključena u realizaciju još jednog zanimljivog i vrednog pažnje projekta, koji se tiče položaja žena na selu i vidljivosti njihovog rada.

Žensko udruženje kolubarskog okruga predstavilo je u Gradskoj kući u Lajkovcu novi projekat pod nazivom “Neplaćeni rad žena na selu” koji je podržan od strane Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women Serbia) u okviru projekta “Rodno odgovorno upravljanje – Preraspodela neplaćenog rada” koji je finansiran od strane Velike Britanije i Britanske ambasade u Beogradu (British Embassy Belgrade). Projekat se tiče podizanja vidljivosti važnosti neplaćenog rada žena na selu (briga o kući, porodici, deci, starima, bolesnima) kojim one doprinose svojim porodicama i celom društvu.

Marija Stanković, koordinatorka projekta ŽUKO je rekla da je ovo promocija novog projekta, koji se realizuje paralelno sa već započetim aktuelnim projektom “Ekonomsko osnaživanje žena u poljoprivredi” i pojasnila: “Fokus ovog projekta je na predstavljanju nivoa opterećenja koje žene podnode na selu, time što obavljaju sve kućne poslove, pored svih poslova koje obavljaju u sklopu poljoprivrednog gazdinstva. Cilj je, da osvestimo ljude o ovom problemu i da pokušamo da iniciramo neke mehanizme na nivou lokalne samouprave, koji bi doprineli smanjenju ovog problema i koji bi direktno pružili ženama na selu kvalitetniji život.”

“U toku je i realizacija projekta “Ekonomsko osnaživanje žena u poljoprivredi” i ono što je cilj tog projekta jeste promocija glavnih sredstava i obuka koji će doprineti da gazdinstva čiji su vlasnici žene ostvare bolji ekonomski uspeh. Ženama ovakav vid podrške, primetno je, veoma je bitan, jer su one bile prilično zanemarene u prethodnom periodu, kako od strane države, tako i od strane patrijarhalnog društva u kome živimo. Prosto postoji potreba da se pitanjima i problemima žena na selu bavi podrobnije, sveobuhvatnije, što smo mi sa ova dva projekta i pokušali. Postoje mini grantovi kao mogućnost da žene doprinesu kvalitetu bavljenja svoje delatnosti, plus onlajn platforma za plasman i prodaju njihovih proizvoda, sve to su načini da se poboljša ekonomska situacija žena na selu i podigne produktivnost njihove proizvodnje. Sve to im omogućuje ovaj prvi započeti projekat. Ovaj novi projekat se prirodno i nužno oslanja na njega,” pojasnila je koordinatorka Stanković.

Jelena Ružić, predsednica Ženskog udruženja Kolubarskog okruga se nadovezala i naglasila da je ovaj projekat proizašao iz prethodnog koji se tiče ekonomskog osnaživanja žena, jer su upravo one prepoznale da je njima jako važno da društvo i zajednica prepoznaju njihov rad u domaćinstvu koji se ne tiče poljoprivrede, nego održavanja porodice, brige oko dece, starih, bolesnih…Kroz analizu koju smo radili, sve, bukvalno 100% anketiranih žena je reklo da u poljoprivrednim radovima provede 8 – 10 sati dnevno, a da sve ostalo vreme provedu u ostalim radovima koji se tiču kuće i porodice. Žene na selu su te koje su prepoznale da tu postoji problem, da one trpe tu jedan zaista veliki pritisak kada je u pitanju rad, a sa druge strane njima to ne predstavlja nikakav problem, ali je problem kada se kaže za njih da ne rade nigde, jer nisu zaposlene u nekom preduzeću, a u stvari one rade po ceo dan i rade suviše oko svojih gazdinstava i porodice.”

Načelnik Opštinske uprave opštine Lajkovac je prilikom promocije novog projekta u Gradskoj kući s ponosom izjavio: “Opština Lajkovac podržava i ovaj projekat, koji se tiče žena na selu. Cilj ovog projekta je upravo da se pomogne ženama na selu. Imajući u vidu da opština Lajkovac i kroz svoj budžet, posebno kroz agrarni budžet, vodi računa o rodnoj ravnopravnosti, naša lokalna samouprava je pored projekta “Ekonomsko osnaživanje žena u poljoprivredi” koji se već realizuje u saradnji sa Ženskim udruženjem Kolubarskog okruga, uključena i u realizaciju ovog projekta.”

“Drago nam je da je naš rad sa ženama u ruralnom području Kolubarskog okruga prepoznat kao važan i što nam je data mogućnost da skrenemo pažnju na ogromno radno opterećenje koje trpe žene na selu,” podvukla je u Lajkovcu Jelena Ružić, predsednica Ženskog udruženja Kolubarskog okruga.

Prilikom oficijelnod dela predstavljanja novog projekta u koji je uključena i opština Lajkovac, predstavljen je najpre rad Ženskog udruženja Kolubarskog okruga, a potom je bilo reči o važnosti podrške jedinica lokalne samouprave u projektima koji se bave rodnom ravnopravnošću, potom o položaju žena na selu u Kolubarskom okrugu, kao i o ciljevima i aktivnostima projekta “Nevidljivi rad žena na selu”. Pri tom, opština Lajkovac je izrazila poseban senzibilitet i spada u red lokalnih samouprava koje se među prvima uključuju u realizaciju ovakvih projekata.

Ostaje nada sa će realizacija ovog projekta značajno ispraviti vekovnu nepravdu na ovim prostorima i učiniti vidljivijim rad žena na selu. Sudeći po odlučnosti organizatora i dosadašnjim za kratko vreme vidljivim pomacima, rezultati neće izostati ni ovoga puta.

Related posts