ODRŽANA PRVA SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA U OVOJ GODINI

Na prvoj u ovoj godini održanoj sednici Opštinskog veća opštine Lajkovac, a osamdesetoj po redu u ovom sazivu, najveći broj tačaka bile su verifikacija odluka sa sednica održanih telefonskim putem, krajem prošle i početkom ove godine.

U izjavi za medije, predsednik opštine Andrija Živković je kao najvažnije izdvojio odluke koje se tiču Plana zimskog održavanja puteva, rešenja problema parkiranja, nakon dobijanja saglasnosti od Železnice Srbije za prostor pored glavne ulice a kroz Programa trošenja sredstava prispelih od kazni za saobraćajne prekršaje i jednokratne novčane pomoći za porodilje:

“Svakako, jedna od najbitnijih tačaka za ovaj period godine jeste Plan zimskog održavanja puteva na teritoriji opštine Lajkovac, koji je u osnovi nepromenjen u odnosu na prošlu godinu. Sezona održavanja lokalnih puteva traje od 15. novembra do 15. marta., a u zavisnosti od vremenskih prilika može početi ranije i trajati duže. Svi putevi su podeljeni u prioritete I i II reda. Ukupno na teritoriji opštine Lajkovac imamo 103 kilometra puteva, koji se održavaju, odnosno spadaju u Plan zimskog održavanja. Svakako, u prvi prioritet spadaju prilazni putevi ka javnim ustanovama, koji su bitni za funkcionisanje jednog grada. Sav neophodan materijal je obezbeđen za funkcionisanje zimske službe. Tek ovih dana se stvaraju uslovi za delovanje zimske službe.

Takođe, jedna od bitnih tačaka jeste i usvajanje Programa trošenja sredstava prispelih od kazni za saobraćajne prekršaje u 2020. – oj godini.

Jedna od bitnijih stavki jeste, da smo nakon dobijanja saglasnosti od Železnice Srbije za prostor u ulici Vojvode Mišića, za potez od Bajića kafane do Autobuske stanice, došli u situaciju da možemo da ga uređujemo i koristimo kao parkiralište i to na prostoru nekadašnje kolonije i na prostoru ispred silosa.

Mi smo odvojili iz ovog Programa za prvu polovinu godine sredstva za projektovanje tog prostora i nadam se da ćemo u drugoj polovini godine, posle rebalansa, da pristupimo izradi parkirališnih mesta na tom prostoru. Biće dva parkirališta: jedno na prostoru nekadašnje kolonije i drugo veliko ispred silosa.Tu ćemo morati da rešimo i pitanje odvodnjavanja, što je i uslov železnice. Takođe će i atmosferska voda, koja bude na tom prostoru, biti sprovedena na kišnu kanalizaciju u glavnoj ulici.

Nadam se da će Lajkovčani u drugoj polovini godine imati uređena parking mesta i sa planiranim biće više nego dovoljno parking mesta u Lajkovcu. U narednom periodu bi se mogao očekivati i početak naplate parking mesta. Mi smo jedina opština u okrugu koja nema naplatu parkinga, tako da ako hoćemo ozbiljno da se pozabavimo rešenjem problema parkiranja u Lajkovcu, onda moramo i ozbiljno da pristupimo rešavanju tog problema. I svakako jedan od tih vidova jeste i uređenje i naplata parking mesta, koja će biti simbolična i neće biti veliki izdatak i to ostaje za drugi deo godine.

Takođe, jedna od bitnih tačaka je i verifikacija Rešenja o porodiljama, po kome je, kao i po drugim vidovima i merama socijalne politike, Lajkovac poznat. Iako je ovogodišnji budžet umanjen, sva socijalna izdvajanja su ostala ista i u ovoj budžetskoj godini. Tako je ostala ista i jednokratna novčana pomoć za nezaposlene porodilje u iznosu od 120 000 dinara, kao i 60 000 dinara za zaposlene porodilje. To je sigurno jedna jasna potvrda o tome kako opština Lajkovac vodi brigu o povećanju nataliteta.

Mi, na žalost, poslednjih godina imamo trend opadanja broja stanovnika na našoj teritoriji. Unarednom periodu se moramo ozbiljnije pozabaviti tom temom, jer sigurno Lajkovac i ekonomski i geografski i po svim drugim odlikama zaslužuje da ima veći broj stanovnika .

To su najvažnije odluke sa ove sednice Veća, očekuje nas još jedna tokom sledeće nedelje i potom do kraja januara i prva sednica Skupštine u ovoj godini, tako da se polako pripremamo za radni početak ove kalendarske godine.”

Related posts