ZA SEDAM GODINA VALJEVSKOG CENTRA ZA VANTELESNU OPLODNJU 408 BEBA

Sedmu godišnjicu rada Centra za vantelesnu oplodnju Opšte bolnice Valjevo, mali ali vredan tim, dočekuje radno i sa 408 rođenih beba širom Srbije i sveta. Laboratorija Centra za vantelesnu oplodnju Opšte bolnice Valjevo počela je sa radom nakon dugih priprema i ozbiljnog planiranja, pre sedam godina, 14. decembra 2012. godine. Kao tada najmlađi Centar za VTO jedini su u Srbiji radili u jednoj Opštoj bolnici sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite izvan kliničkih centara.

Osim rođenja bebe nastale iz odmrznutog oocita, kao novousvojene metode, u ovoj godini je premašen i zacrtan cilj od 400 beba, a RFZO je odobrio i traženo povećanje broja parova koji mogu da uđu u proces. Prema polu rođenih beba za sada vode dečaci jer ima 218 dečaka prema 190 devojčica, nastalih veštom rukom embriologa i ginekologa u laboratoriji Centra za vantelesnu oplodnju. U ovoj godini najviše je rođeno malih Valjevaca, njih 13, sledi Šabac sa 5 beba nastalih u valjevskoj laboratoriji, pa redom ostali gradovi širom zemlje. Usklađujući svoje aktivnosti sa novim zakonskim olakšicama za parove, a sve u cilju više šansi za pokušaje i ostvarivanje roditeljstva, tim Centra za VTO beleži i znatno veći broj žena koje im se vraćaju po novu bebu jer je povećan broj trudnoća i beba iz odmrznutih embriona. Ono po čemu su se sa ponosom izdvajali od samog starta jeste mogućnost zamrzavanja prekobrojnih embriona. Centar za vantelesnu oplodnju Opšte bolnice Valjevo pružao je parovima od samog starta mogućnost zamrzavanja, od početka rada pre sedam godina, po čemu se izdvajao od drugih državnih institucija koje pružaju usluge veštačke oplodnje. Tako je prva beba iz odmrznutog erbiona, a nastala u laboratoriji državne zdravstvene institucije, rođena upravo u valjevskom porodilištu već u 2014. godini, što je do tada bila privilegija samo parova koji su vantelesnu oplodnju radili u privatnim klinikama koje su pružale uslugu zamrzavanja prekobrojnih embriona.

Mali tim Centra za vantelesnu oplodnju Opšte bolnice Valjevo, kojim rukovodi šef odseka dr Branko Budimirović, subspecijalista za fertilitet i sterilitet, čine još embriolozi Mirka Đorđević i Jasna Živanović i sestre Mirjana Jovanović, Biljana Kokošar, Marina Sudžum i Biljana Ilić. Osim osvajanja i usvajanja novih tehnologija u IVF-u, koje čine da rezultati rada tima budu više nego pozitivni, članovi tima Centra sve više učestvuju na brojnim stručnim skupovima upravo kao edukatori jer su njihovi rezultati više od reference.

Osim želje da stvore što više beba i na taj način ostvare najveći san mnogim parovima koji prolaze kroz borbu za potomstvo, članovi tima Centra za vantelesnu oplodnju Opšte bolnice Valjevo jedino imaju želju da u narednim godinama rada šire svoja dostignuća, znanja i rezultate u svakom pogledu.

Related posts