LAJKOVAČKI OSNOVCI U PROJEKTU FINANSIJSKOG OPISMENJAVANJA

OŠ „Mile Dubljević“ Lajkovac je u Pilot-projektu, pokrenutom od strane Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja od školske 2017/2018. Pod nazivom „Uključivanje finansijskog opismenjavanja u sistem obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije“ – FinPis, u koji je uključeno trideset škola i šest predškolskih ustanova u Srbiji. FinPis: „Uključivanje finansijskog opismenjavanja u sistem obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije”, prvi je Pilot- projekat ove vrste u našoj zemlji i širem regionu.

U holu škole, uz prisustvo učenika, roditelja, koordinatora projekta i medija, prezentovani su dosadašnji rezultati.

Pedagog Slavica Milisavljević, koordinator na realizaciji projekta kaže, da su lajkovački osnovci u prethodna dva meseca uspešno realizovali dva projekta, kroz koja su mogli da steknu osnove finansijske pismenosi. Učenici nižih razreda realizovali su projekat “Štedi i učionicu sredi”, a stariji osnovci realizovali su projekat “Tri puta meri, jednom seci”, vezan za finansijske rizike.

Ovom prilikom prezentovano je sve do sada urađeno, uz naglasak da se škola trudi da osposobi decu da budu aktivni članovi savremenog društva i da su roditelji tu da se osposobe i uključe u realizaciju projekta.
Svi prisutni bili su učesnici ankete, zapravo neke vrsta kviza, što je takođe bilo u cilju finansijskog opismenjavanja u okviru projekta. Primetno je da su učenici vidno zainteresovani za ovaj vid opismenjavanja i stiče se utisak da se time osećaju važnijima i odraslijima. Prisutni roditelji su takođe bili vrlo aktivni, a kroz odgovore koje su davali stekao se utisak i da je i njima potrebna edukacija na planu finansijskog opismenjavanja, te da je dobro što su uključeni u projekat.

Rezultati realizacije projekta biće objavljeni u Zborniku, u kome bi se lajkovačka škola mogla nači kao primer dobre prakse.

Kako bi se osigurala relevantnost i efikasnost programa, pre nego što se finansijsko opismenjavanje uvede u sistem obrazovanja i vaspitanja na nacionalnom nivou, u ovoj fazi, pristup temi je fleksibilan, prilagodljiv okolnostima. Na osnovu praćenja i vrednovanja Pilot-projekta i postignutih rezultata, dobiće se jasne smernice za uključivanje finansijskog opismenjavanja u sistem obrazovanja i vaspitanja.

Ministarstvo je prepoznalo značaj i potrebu uključivanja finansijskog opismenjavanja u sistem obrazovanja i vaspitanja, imajući u vidu složenost finansijskog okruženja u kojem mladi odrastaju i činjenice da će odluke koje budu donosili u budućnosti uticati ne samo na njih i njihovo blisko okruženje, već i na širu društvenu zajednicu.

FinPis predstavlja podstrek razvoju i popularizaciji finansijskog opismenjavanja dece od najranijeg uzrasta. Smatra se da su veštine stečene u detinjstvu i navike roditelja važne za formiranje obrazaca finansijskog ponašanja. Stoga je opredeljenje Ministarstva da se finansijsko opismenjavanje uključi od početka formalnog obrazovanja i da se ostvaruje kroz partnerstvo između nastavnika i roditelja, jer, kako istraživanja pokazuju, roditelji i nastavnici imaju najvažniji uticaj na razvoj detetovih veština upravljanja novcem i dobrima, uopšte.

Pilot-projekat ima uporište u Zakonu o osnovnom obrazovanju i vaspitanju kroz sticanje kvalitetnih znanja i veština i formiranje vrednosnih stavova, jezičke, matematičke, naučne, umetničke, kulturne, medijske, tehničke, finansijske i informatičke pismenosti, neophodnih za nastavak školovanja i aktivnu uključenost u život porodice i zajednice, što če im omogućiti da budu funkcionalno pismeni u matematičkom, naučnom i finansijskom domenu.

Cilj Pilot-projekta je uključivanje finansijskog opismenjavanja u sistem obrazovanja i vaspitanja.
Teme o kojima će učiti đaci od prvog do četvrtog razreda su novac, štednja i osiguranje, potrebe i želje, primanja i budžet, dok će stariji osnovci saznati više o novcu i transakcijama, planiranju i upravljanju finansijama, štednji, osiguranju, investicijama, ali i finansijskim rizicima.

U Ministarstvu prosvete kažu da je uključivanje finansijskog opismenjavanja u sistem obrazovanja i vaspitanja usmereno na pripremanje mladih za život, ali i na osposobljavanje za uspešno rešavanje neposrednih finansijskih problema. Finansijska pismenost je istovremeno i osnov i pokretač razvoja preduzetništva, važnog aspekt savremenog tržišta rada.

Koliko je finansijska pismenost važna, potvrđuje i pojašnjenje šta je finansijska pismenost:
„Finansijska pismenost je skup kompetencija (znanja, veština, vrednosnih stavova) koje će pojedincu omogućiti aktivnu, odgovornu ulogu u društvu i lakše snalaženje na tržištu finansija i uopšte u savremenom društvu. Finansijsku pismenost možemo još da definišemo kao sposobnost donošenja odgovornih finansijskih odluka u stvarnom životu.“

Related posts