ODLUKE MAJSKOG ZASEDANJA LOKALNOG PARLAMENTA

Na samom početku, današnje 29.- te po redu u ovom sazivu sednica Skupštine opštine Lajkovac, minutom ćutanja odata je pošta nedavno preminulom Dušanu Obradoviću, nekadašnjem sekretaru SO Lajkovac i načelniku Odeljenja za urbanizam, komunalno-građevinske, stambene i imovinsko-pravne odnose Opštinske uprave Lajkovac.

Dnevni red današnje sednice nije bio obiman, većina tačaka je bila proceduralnog karaktera, tako da je, uz malo diskusije, završena za sat i po vremena. Međutim, bilo je neophodno usvojiti pojedine odluke, ujedno i rasteretiti junsku sednicu obimnog dnevnog reda, kada će se raspravljati i o rebalansu budžeta.

Odbornici su danas usvojili Izveštaj o radu za 2018. godinu, a zatim i Godišnji program rada Zajedničkog centra za socijalni rad „Solidarnost“ za opštine LJig, Lajkovac i Mionica za 2019. godinu. Dragan Radovanović, direktor međuopštinskog Centra sa sedištem u Ljigu, u kratkom rezimeu rekao je, da je rad protekao uobičajeno. Osvrnuo se na „Pomoć u kući“, uslugu koja je naišla na dobar prijem korisnika, a koja je oročena na godinu dana. S obzirom da ističe u toku godine, Radovanović se nada da će lokalne samouprave izdvojiti sredstva da se ova usluga produži. Odgovarajući na odborničko pitanje, rekao je da se poboljšani uslova rada u centru, da će se s tim nastaviti, kao i da je potrebno kadrovsko jačanje.

Današnjim usvajanjem, Odluka o lokalnim komunalnim taksama usklađena je sa Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara. Procena je da će ova odluka uticati na smanjenje prihoda opštinskog budžeta za oko 400.000 dinara – 300.000 za reklamne panoe na državnim putevima i 100.000 za isticanje firmi na javnim površinama. Parlament je prihvatio i Odluku o davanju saglasnosti Zajedničkom javnom pravobranilaštvu Grada Valjeva i opština Lajkovac, LJig, Osečina i Mionica da Vladi Srbije podnese zahtev za davanje prethodne saglasnosti za otuđenje građevinskog zemljišta bez naknade. Odnosi se konkretno na raniju odluku SO -e Lajkovac o otuđenju katastarske parcele u Malom Borku, za koju treba da se ponovi procedura, a koja je neophodna za potrebe Eko Tamnave, odnosno regionalne deponije.

Usvojen je set odluka vezanih za uređenje građevinskog zemljišta: o utvrđivanju zona i koeficijenata zona za obračun iznosa doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta, izmeni Odluke o utvrđivanju iznosa doprinosa, kao i izmeni Odluke o nameni objekata i koeficijentima namene objekata za obračun iznosa doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta. Obrazlažući predloge odluka, načelnik Opštinske uprave Živorad Bojičić je rekao da je kod sve tri odluke samo izmenjen uvodni pravni osnov, kako bi bio usklađen sa Izmenama Zakona o planiranju i izgradnji.

Obrazlažući Program otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Lajkovac, koji je takođe danas usvojen, načelnik Bojičić je naglasio da su obuhvaćene sve parcele planirane za eventualno otuđenje u ovoj godini. Program sadrži spisak pripremljenih parcela i onih koje u su pripremi za otuđenje. U toku je priprema i mini elaborata za svaku parcelu, koji će se naći u katalogu i tako biti dostupne zainteresovanim investitorima. Ranije je predsednik opštine Andrija Živković, nakon sednice Opštinskog veća na kojoj je prihvaćen nacrt Programa, izjavio da se na taj način otvara mogućnost izgradnje poslovnih objekata i stvara atmosfera ulaganja.

Na predlog šefa odborničke grupe SNS-a Mile Mitrović Lončar, kao dopunska tačka usvojen je predlog za formiranje Komisije za izradu Poslovnika o radu Skupštine opštine Lajkovac. Naime, stupanjem na snagu novog Statuta opštine Lajkovac, potrebno je utvrditi novi Poslovnik. Predsednik komisije biće dipl. pravnik Nataša Kovačević iz Opštinske uprave, u sastavu komisije je i dipl. pravnik Dragica Krunić iz Opštinske uprave i predstavnici svih odborničkih grupa.

Related posts