RANI JAVNI UVID POVODOM IZRADE PROSTORNOG PLANA

Rani javni uvid povodom izrade Prostornog plana područja posebne namene državnog puta IB reda broj 27 Loznica – Valjevo – Lazarevac, deonica Iverak – Lajkovac (veza sa autoputem E-763 Beograd – Južni Jadran, deonica Beograd – Požega) biće sproveden u periodu od 4. do 18. aprila 2019. godine u gradu Valjevu i opštini Lajkovac. Zainteresovana pravna i fizička lica materijale mogu pogledati u zgradi Opštine Lajkovac i na zvaničnoj internet stranici, u delu URBANIZAM.

REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE
u skladu sa članom 45a Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 -US, 98/13 – US, 132/14, 145/14 i 83/18)

oglašava
RANI JAVNI UVID
povodom izrade
PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE DRŽAVNOG PUTA IB REDA BROJ 27 LOZNICA – VALJEVO – LAZAREVAC, DEONICA IVERAK – LAJKOVAC (VEZA SA AUTOPUTEM E-763 BEOGRAD – JUŽNI JADRAN, DEONICA BEOGRAD – POŽEGA)

Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene državnog puta IB reda broj 27 Loznica – Valjevo – Lazarevac, deonica Iverak – Lajkovac (veza sa autoputem E-763 Beograd – Južni Jadran, deonica Beograd – Požega je objavljena u „Službenom glasniku RS”, broj 90/18.

Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15 dana od 04. do 18. aprila 2019. godine, na zvaničnim internet stranicama ministarstva nadležnog za poslove prostornog planiranja i jedinica lokalnih samouprava u obuhvatu planskog dokumenta, odnosno u zgradama skupština grada Valjeva i opštine Lajkovac.

Ministarstvo nadležno za poslove prostornog planiranja, kao nosilac izrade predmetnog prostornog plana organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, očekivanim efektima planiranja i dr.

Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije na izloženi materijal u pisanoj formi Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za prostorno planiranje i urbanizam, Nemanjina 22-26, 11 000 Beograd, u toku trajanja ranog javnog uvida, zaključno sa 18. aprilom 2019. godine. Primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica koje evidentira nosilac izrade predmetnog prostornog plana mogu uticati na planska rešenja.

Related posts