ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O BUDŽETU

Kao i ranijih godina, uz minimalni odziv građana, održana je Javna rasprava o Odluci o budžetu opštine Lajkovac. Prisustvo većeg broja građana Javnoj raspavi o budžetuu jeste izostalo, ali su građani tokom godine bitno bili uključeni u raznim fazama donošenja odluka po modelu takozvanog participativnog budžetiranja i putem anketa.

Istovremeno sa javnom raspravom o Odluci o budžetu održana je i javna rasprava po Nacrtima Programa uređivanja građevinskog zemljišta opštine Lajkovac za 2019. godinu i Odluka kojima se uređuju izvorni prihodi Opštine Lajkovac i to: Odluka o boravišnoj taksi, Odluka o opštinskim administrativnim taksama i Odluke o lokalnim komunalnim taksama i naplati javnih prihoda.

Budžet opštine Lajkovac u narednoj godini biće milijardu i 322 miliona dinara, za oko 150 miliona dinara manje od ovogišnjeg, što će se odraziti u najvećoj meri na investicije. Za razliku od prethodnih godina, primat koji je imala sportska infrastruktura preuzeće narednih godina vodosnabdevanje. I pored toga što je na izradnji i opremanju sportske infrastrukture dosta urađeno ili se privodi kraju, izdvajanja za ovaj sektor biće zastupljena u pristojnoj meri i naredne godine.

Milesa Pavlović, šef lokalne poreske administracije je najavila i da će priliv u budžet od komunalnih taksi u narednoj godini biti manji za 1,3 miliona dinara. Naglasila je da će prihod od posebnih delatnosti biti 10% manji i da se predlaže i fiskalno rasterećenje za vlasnike firmi koji imaju više istaknutih naziva.

Specifičnosti Odluke o budžetu za narednu godinu pojasnila je Tatijana Panić, rukovodilac Odeljenja za budžet i finansije:

“Budžet u 2019. godini je u nekoj proceni za 150 miliona dinara manji od budžeta u 2018., zbog smanjenja prihoda od naknade za gradsko građevinsko zemljište. Teret će naravno snositi investicije u sledećoj godini, a svi tekući rashodi i svi programi socijalne zaštite i projekti i programi iz društvenih delatnosti koje smo do sada podržavali ostaće u istom obimu.

U odnosu na prethodnu godinu, drugačije je to što je Odluci o budžetu prethodio Plan javnih investicija, koji je novina u zakonskoj proceduri. Planom javnih investicija za period 2019. – 2021. godina, predviđene su po sektorima sve investicije i to je osbov za uključivanje svih kapitalnih investicija i projekata u budžet. O Nacrtu Plana javnih investicija održana je i Javna rasprava. Što se ostalih novina tiče, tu je novi softver, novi Statut na koji se čeka saglasnost resornog ministarstva i shodno izmenama Statuta i Zakona o lokalnoj samoupravi izvršene su izmene u načinu i postupku donošenja pojedinih odluka.

Usled manjeg budžeta, pojedini programi pretrpeće manja umanjenja izdvojenih sredstava za njihovu realizaciju, ali će najveći teret snositi investicije.

Odziv građana Javnoj raspravi, na žalost, kao i prethodnih godina nije zadovoljavajući, ali su građani uključivani tokom godine i to je takozvano participativno budžetiranje, što je jedna od novina u Statutu, a i u modelima koje nam SKGO dostavlja za primenu u praksi. To participativno uključivanje građana je svakako na jednom višem nivou u odnosu na prethodne godine i mi smo u toku godine već i sproveli nekoliko javnih rasprava i anketa o finansiranju projekata iz oblasti kulture, aktivnosti udruženja, informisanja i doneli odluke u opštem interesu u tim oblastima. Imali smo, kao što sam već rekla, Nacrt Plana javnih investicija raspravi, takođe smo sprovodili i ankete. Na opštinskom sajtu građani i dalje mogu da pronađu ankete i iako to nije sada uključeno u budžet, ne znači da neće biti uključeno u rebalans. Ako zainteresovani građani popune ankete i dostave na adrese naznačene na internet prezentaciji, dostave lično na pisarnici Opštinske uprave ili u nadležnom odeljenju.

Donošenje Odluke o budžetu ovoga puta prolazi nekako mirnije i rasterećenije, sa manje bure nego ranijih godina, s tim što programski budžeti, programski indikatori i ciljevi ovoga puta u tom nekom tehničkom smislu nekako otežavaju, ali je to više spušteno na nivo stručnih službi. Sve to nije ni blizu tako burno, kao recimo u godini kada je gašena Direkcija.

Budžetska sednica Skupštine ovoga puta nešto kasni zbog kašnjenja Zakona o naknadama, zbog kašnjenja republičkih uputstava i kašnjenja donošenja Plana javnih investicija – koji je praktično osnov za donošenje Odluke o budžetu. Ja se nadam, da će sednica Skupštine biti u petak 28. decembra.”

Više detalja o Planu javnih investicija možete pročitati u tekstu http://lajkovacnadlanu.rs/nastavak-istim-tempom/, objavljenom 12. decembra u rubrici NOVOSTI.

Related posts