KONKURS ZA AUTOSEDIŠTA

Opština Lajkovac je raspisala konkurs za raspodelu budžetskih sredstava opštine Lajkovac za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima opštine Lajkovac u 2018. godini.

Opština je opredelila 500.000 dinara za nabavku dečjih autosedišta. Konkurisati mogu roditelji dece rođene u 2017/18. godini pod uslovom da oba roditelja imaju prebivališe u opštini Lajkovac i da saobraćajna dozvola glasi na jednog od roditelja ili člana zajedničkog domaćinstva.

Prijave se podnose na Pisarnici Opštinske uprave ili se mogu dostaviti poštom s anaznakom „za nabavku dečjih autosedišta“.
Konkurs za dodelu autosedišta za bebe otvoren do 9. februara. Uslovi konkursa i prijave mogu se preuzeti sa zvanične internet prezentacije opštine Lajkovac, na stranici Konkursi.

Related posts