OSAM MILIONA ZA STIPENDIJE

Opština Lajkovac izdvojila je i ove godine oko osam miliona dinara za lajkovačke studente. Pravo na stipendije ostvarilo je 120 tudenata, koji su podeljeni u više grupa, od čega zavisi i pripadajuči im iznos stipendija.
Jednu grupu čine oni studenti, koji prvi put upisuju prvu godinu, a bili su đaci generacije ili nosioci Vukove diplome. Ima ih sedam i dobili su opštinsku stipendiju, u iznosu od 5000 dinara.ošto se stipendija prima u periodu od oktobra do jula, deo od oktobra pa na ovamo će biti isplaćen sa zakašnjenjem, u narednom periodu.
Drugoj grupi pripadaju studenti koji imaju prosek od 7,5 do 8 i njihova stipendija takođe iznosi 5000 dinara.
Treću grupu čine studenti sa prosekom između 8 i 9 i njihova mesečna stipendija iznosi 6500 dinara, dok će najveću stipendiju primati studenti sa prosekom preko 9 i ona će iznositi 8000 dinara, kao uostalom i svi studenti koji su upisali postdiplomske, odnosno master studije.
Glavni kriterijumi za dobijanje stipendija bili su, da su studenti prvi put upisali godinu na fakultetu i da im je prebivalište na teritoriji opštine Lajkovac.
S obzirom da se stipendije opredeljuju za period od oktobra do jula, stipendije za protekle mesece biće studentima isplaćene retroaktivno.

Related posts