JAVNA RASPRAVA O BUDŽETU

Javna rasprava o Odluci o budžetu za 2017. godinu opštine Lajkovac održaće se u sredu 21. decembra u 10 časova, u velikoj sali Opštine. Istovremeno će se održati i javna rasprava o nacrtima izmena odluka kojima se uređuju izvorni prihodi opštine Lajkovac: o Odluci o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine, Odluci o opštinskim administrativnim taksama i Odluci o lokalnim komunalnim taksama i naplati javnih prihoda.

Related posts