NAGRADA PROFESORU MILOJU MITROVIĆU

 

Centar za likovno vaspitanje dece i omladine Vojvodine dodelio je nagradu Miloju Mitroviću, profesoru likovnog vaspitanja u lajkovačkoj OŠ „Mile Dubljević“. Mitrović je priznanje dobio kao likovni pedagog, za kolekciju radova svojih učenika. On je već prepoznat širom Srbije po aktivnom radu sa svojim učenicima, nadgradnjom njihovih aktivnosti na redovnim časovima likovnog i kontinuiranom učešću na konkursima za dečje likovne radove.

Related posts