JAVNI POZIV ZA JAVNU RASPRAVU

Javna rasprava o nacrtu odluke o utvrđivanju stope poreza na imovinu za nepokretnosti na teritorije Opštine Lajkovac se održava dana 23. novembra 2016. godine u velikoj sali opštine Lajkovac , ul.Omladinski trg 1, sa početkom u 13 časova.

JAVNI POZIV

ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASPRAVE

O NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU STOPA  POREZA NA IMOVINU ZA NEPOKRETNOSTI NA TERITORIJI OPŠTINE LAJKOVAC

Javna rasprava će se održati dana 23. novembra 2016. godine u velikoj sali opštine Lajkovac , ul.Omladinski trg 1, sa početkom u 13 časova.

Pozivaju se rukovodioci Odeljenja i Službi, Šefovi Odseka u opštinskoj upravi, direktori Javnih preduzeća i ustanova, zainteresovana fizička i pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i svojim pismenim ili usmenim sugestijama i predlozima daju doprinos za utvrđivanje konačnog nacrta Odluke o utvrđivanju stopa  poreza na imovinu za nepokretnosti  na teritoriji opštine Lajkovac.

NAČELNIK OPŠTINSKEU PRAVE

Ljubica Novaković,dipl.pravnik s.r.

 

 

 

Related posts