EVROPSKI DAN BORBE PROTIV TRGOVINE LJUDIMA

Povodom 18. oktobra, Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, u Srednjoj školi 17.septembar u Lajkovcu održano je predavanje i prezentacija Crvenog krsta na temu trgovine ljudima.
Širom Evrope 18. oktobra obeležava se Dan borbe protiv trgovine ljudima. Među svim kategorijama žrtava ovog krivičnog dela, po svojoj osetljivosti posebno se izdvajaju deca prisiljena na rad, čime im je uskraćeno obrazovanje, socijalna i zdravstvena zaštita, pravilan rast i razvoj, sticanje znanja i veština potrebnih za funkcionisanje u društvu…
Povodom 18. oktobra Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, u organizaciji Crvenog krsta Lajkovac, lajkovaćki srednjoškolci su imali priliku da pogledaju prezentaciju Crvenog krsta na temu „Borba protiv trgovine ljudima“. Prezentacija je realizovana uz tehničku podršku Milijane Petrović, profesorke Srednje škole “17. septembar”.
Na teritoriji Republike Srbije, broj žrtava trgovine ljudima je u porastu u većim gradovima, što se vezuje za blizinu velikih saobraćajnica i auto puteva. Trenutno je pored trgovine ljudima u svrhu seksualne eksploatacije, zabeležen i visok nivo trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije . Ovaj oblik kriminala je sve kompleksniji, tako da se javljaju novi oblici eksploatacije.
Problem predstavlja i identifikacija žrtava, te je tačan broj žrtava trgovine ljudima još uvek nepoznat.
Organizacije specijalizovane za ovu problematiku i Crveni krst rade na skretanju pažnje društva na ovaj problem današnjice kako bi što više ljudi bilo upoznato sa njim, volonteri Crvenog krsta drže predavanja u školama i putem različitih uličnih manifestacija šire svest o trgovini ljudima.
“Konkretno ovaj program Crvenog krsta je prilagođen i standardizovan po uzrasnim kategorijama, tako da ga i studenti ali i mlađi učenici jako dobro prihvataju s obzirom na ozbiljnost teme”- kažu u Crvenom krstu. Inicijatori prezentacije kažu da se prezentacija odnosi i na prevenciju i na edukaciju učenika: kako da prepoznaju signale trgovine ljudimo, što bi im pomoglo da spreče druge ali i sebe da postanu žrtve u lancu trgovine ljudima.
Evropski dan obeležava se 18. oktobra, dok se Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima obeležava 30. jula. U našoj zemlji osim Crvenog krsta i Ministarstva Unutrašnjih Poslova, postoji više organizacija i strategija koje se bave suzbijanjem i prevencijom trgovine ljudima.
Procenjuje se da se danas u svetu neverovatnih 27 miliona ljudi drži, protiv njihove volje, u ropskom položaju – a to je više nego ikad do sada u istoriji ljudske vrste.
Prema podacima Ujedinjenih nacija 700.000 žena, dece i muškaraca svake godine postanu žrtve trgovine ludima, a ostvarena zarada se procenjuje na sedam do 60 milijardi dolara godišnje.

Related posts