LAJKOVAČKI OSNOVCI U DEČIJOJ NEDELJI

PROGRAM AKTIVNOSTI ZA VREME TRAJANJA DEČJE NEDELJE

,,NEĆU DA BRIGAM, HOĆU DA SE IGRAM!“ I SAJMA NAUKE

O.š. “Mile Dubljević” Lajkovac

OD 3. – 9. OKTOBRA

U skladu sa programom koji je  donelo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i organizacija Prijatelji dece Srbije,  škola i ove, kao i prethodnih godina obeležava Dečju nedelju.

Ove godine  Dečja nedelja posebnu pažnju posvećuje i poklanja značaju igre i stvaralaštva u celokupnom razvoju deteta.

Misija Dečje nedelje – poboljšanje položaja deteta u Srbiji tradicionalno ujedinjuje i povezuje važne društvene aktere koji udruženi deluju ka ovom cilju. Tako je ova manifestacija postala pozitivan primer svestrane saradnje države, različitih civilnih i strukovnih organizacija, kao i njihovog povezivanja i zajedničkog delovanja.

Uz podršku i pokroviteljstvo Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u realizaciji aktivnosti Dečje nedelje učestvuju vladine institucije, organizacije i udruženja građana.

Dečja nedelja senzibiliše javnost na potrebe dece u ostvarivanju svojih prava i doprinosi ambijentu koji pruža jednake šanse za razvoj i ostvarenje punog potencijala dece, kao i njihovo učešće u društvenom životu. Takođe, ukazujući na stvarni položaj deteta i mladih u društvu i važna i aktuelna pitanja u ovoj oblasti, skreće pažnju na dete kao nosioca prava da odrasta u što boljim uslovima u porodici, lokalnoj zajednici i društvu u celini.

Dečja nedelja konstantno podržava i doprinosi daljem razvoju savremenog nacionalnog sistema za promociju i zaštitu dečijih prava i podstiče unapređenje položaja deteta u našem društvu kroz kontinuinirani razvoj svih uslova, i pružanje finansijske, socijalne, zdravstvene, kulturne i obrazovne podrške za ostvarenje ovih ciljeva.

U realizaciji Programa aktivnosti za vreme trajanja Dečje nedelje u 2016. godini svi akteri pružiće doprinos stvaranju povoljnijih uslova za ostvarivanje prava deteta na kvalitetno slobodno vreme, na igru i stvaralaštvo, kulturni život i umetnost, imajući u vidu činjenicu da je igra najsvrsishodnija za razvoj deteta, njegovog obrazovanja, socijalnu i kulturnu uključenost.

Program aktivnosti Dečje nedelje čini niz aktivnosti na republičkom i lokalnom nivou, uz puno učešće dece i mladih.

Ciljevi Dečije nedelje su:

– skretanje pažnje najšire javnosti na prava i potrebe dece;

– ukazivanje na odgovornost koju porodica, škola, država i njene institucije imaju u zaštiti dece, i ostvarivanju njihovih prava;

– prezentacija do sada postignutih rezultata:

– ukazivanje na primere dobre prakse i probleme u ostvarivanju prava dece;

– podsticanje intersektorske saradnje u stvaranju uslova za poštovanje prava, i optimalni razvoj svakog deteta;

– promocija aktivnog učešća dece u donošenju odluka koje se njih tiču;

– pokretanje inicijative i novih akcija koje doprinose poboljšanju položaja dece u Republici Srbiji, i ostvarivanju njihovih prava.

 

 

 

Related posts