O POLITICI ZAPOŠLJAVANJA

Teme ovonedeljnog radnog sastanka direktora Nacionalne službe za zapošljavanje Zorana Martinovića sa rukovodstvom Opštine Lajkovac bile su Lokalni akcioni plan zapošljavanja u Opštini Lajkovac i aktivne mere zapošljavanja Vlade Srbije za ovu godinu.Ovo je prvi put, da direktor jedne tako važne republičke institucije dođe u zvaničnu posetu Lajkovcu!
Opština Lajkovac je u prošloj godini iz budžeta izdvojila 10 miliona dinara za podsticaj zapošljavanju, dok će u ovoj godini cifra dostići 13 miliona dinara. Predsednik opštine Živorad Bojičić uručio je direktoru jedne od vrlo važnih republičkih ustanova dokument, Lokalni akcioni plan zapošljavanja. Martinović je zahvalio Opštini Lajkovac što će kroz program pripravništva ili javnih radova uposliti značajan broj ljudi.
Na konferenciji za medije direktor Zoran Martinović je, pre svega, istakao da je Lajkovac jedna od opština koje su prepoznale značaj lokalnih politika zapošljavanja, čime je Strategija zapošljavanja doživela realizaciju u praksi. Preko 100 lokalnih samouprava je prošle godine izdvojilo oko 500 miliona dinara za programe zapošljavanja, što Martinović smatra ozbiljim podsticajem. Direktor Nacionalne službe je predstavio rezultate u ovoj oblasti u prethodnom periodu, kao i planove Republike Srbije u 2016. godini.
– U ovoj godini iz državnog budžeta Vlada Srbije je izdvojila 2,8 milijarde dinara za finansiranje različitih mera aktivne politike zapošljavanja, koje će biti realizovane preko Nacionalne službe za zapošljavanje, a u koje će biti uključeno preko 25.000 nezaposlenih. Dodatnih 550 miliona dinara je predviđeno za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Ako se tome dodaju sredstva koja izdvajaju lokalne samouprave kroz svoje planove zapošljavanja, dolazi se do cifre od blizu 4 milijarde. Vlada je 2016. godinu proglasila godinom preduzetništva, a danas je usvojila Program rada Nacionalne službe za zapošljavanje koji definiše uslove za javne pozive. Verovatno ćemo već sledeće nedelje raspisati javne pozive za sve programe zapošljavanja. Neki od najvažnijih su: programi za mlade kao što je stručna praksa, program samozapošljavanja za one koji žele da otvore sopstveni biznis, programi javnih radova za lica koja su teže zapošljiva ( u 2015. uključilo se njih 10 hiljada). Zahvaljujući svim sredstvima koja su prošle godine bila na raspolaganju, Nacionalna služba je u finansijske mere aktivne politike zapošljavanja uključila skoro 30 hiljada ljudi. Ako imamo u vidu da trenutno na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje ima oko 740.000 nezaposlenih lica, onda vidimo da je to ipak značajan broj. Verovatno su sve republičke i lokalne aktivnosti uticale na pozitivne trendove na tržištu rada imajući u vidu da od sredine 2014. godine beležimo pad nezaposlenosti i povećanje zapošljavanja, a taj trend se održao do kraja 2015. godine – izjavio je Martinović.
Poslednja anketa o radnoj snazi, za treći kvartal prošle godine, koju je predstavio Republički zavod za statistiku, pokazuje da je stopa nezaposlenosti 16,7 odsto. Ako imamo u vidu da je u aprilu 2012. bila blizu 26 odsto, onda možemo zaključiti da postoji progres na tržištu rada, iako problem zapošljavanja i dalje predstavlja jedan od najvećih socijalno-ekonomskih problema u Srbiji, rekao je Martinović. Ostvarili smo zadatak koji smo dobili od Vlade, da spustimo stopu nezaposlenosti ispod 20 odsto, a sada imamo dodatni cilj: da bude ispod 15 odsto. Onda bismo mogli da kažemo da smo se izborili sa ozbiljnim problemom, a to je nezaposlenost, zaključio je Zoran Martinović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Republike Srbije, prilikom posete Lajkovcu.

Related posts