SPAJALICA – INICIJATIVA ZA DOSTUPNOST USLUGE PERSONALNE ASISTENCIJE OSOBAMA SA AUTIZMOM

-Osobe sa autizmom i intelektualnim teškoćama i njihove porodice su marginalizovane, a spadaju u osetljivu kategoriju društva. Javni govor o autizmu skoro potpuno izostaje, naši sugrađani nisu elementarno upoznati o dijagnozi, te stigma nastavlja da urušava i ono malo dostojanstva za koje se samoorganizovani borimo. Dijagnoza je samo početak borbe koja nikada ne prestaje. Mi smo roditelji dece sa autizmom i kada imamo 70 godina. Naša deca žele da se druže, da putuju, da crtaju i sviraju neki instrument, da se zaposle i da se osamostale – oni, kao i … Continue reading SPAJALICA – INICIJATIVA ZA DOSTUPNOST USLUGE PERSONALNE ASISTENCIJE OSOBAMA SA AUTIZMOM